Prawo budowlane

Prawo budowlane w biznesie

 

Twoja firma prowadzi działalność w branży budowlanej lub innej – powiązanej z nią? Jeśli tak, znajomość przepisów prawa związanych z tą dziedziną życia jest absolutną koniecznością. Zastanawiasz się, jakie akty prawne warto poznać i gdzie poszerzać wiedzę na ten temat? Podpowiadamy.

Czym jest prawo budowlane?

W szerokim ujęciu prawo budowlane jest zestawem przepisów, które regulują wszelkie zasady związane z konstruowaniem oraz burzeniem różnego rodzaju obiektów – zarówno mieszkalnych, jak i przemysłowych czy użytku publicznego. Warto jednak wiedzieć, że kluczowym aktem prawnym w tym obszarze jest Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. To dokument, który reguluje większość kwestii związanych w wymogami budowlanymi. Równie ważne jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Problem w tym, że zapoznanie się z kluczowymi dla specyfiki branży zapisami tej ustawy (np. dotyczącymi wymogów związanych z zapotrzebowaniem budynków na energię pierwotną czy zasadami uzyskania pozwolenia na budowę) nie wystarczy. Wszystko dlatego, że przepisy dość często ulegają zmianom, do których trzeba dostosować obowiązujące w firmie procedury.

Dla jakich firm znajomość prawa budowlanego jest szczególnie ważna?

Zapisy prawa budowlanego są szczególnie niezbędne m.in. firmom:

  • budowlanym – zwłaszcza realizującym duże inwestycje,
  • projektowym – przygotowującym projekty wraz z dokumentacją techniczną,
  • inwestorskim – zwłaszcza działającym na rynku deweloperskim,
  • realizującym inwestycje z zakresu budownictwa drogowego czy przemysłowego,
  • zajmującym się wyburzeniami budynków,
  • zajmującym się energetyką odnawialną, np. fotowoltaiką czy pompami ciepła.

Gdzie zdobyć i poszerzyć wiedzę dotyczącą prawa budowlanego?

Najszybszym, a zarazem najbardziej pragmatycznym sposobem na zdobycie wiedzy z obszaru takiego jak prawo budowlane są szkolenia specjalistyczne. Można wybrać np.:

  • szkolenia otwarte – przeznaczone dla przedsiębiorców z różnych branż, poświęcone np. nowelizacji przepisów budowlanych, np.:
    https://eventis.pl/szkolenia/prawo-budowlane
  • szkolenia zamknięte – ich zakres oraz tematyka zostaną dopasowane do specyfiki prowadzonego biznesu.

Ciekawym pomysłem jest również uczestnictwo we wszelkiego rodzaju konferencjach branżowych, które są polem do dyskusji z ekspertami o obecnym stanie prawnym, jak również o zmianach, które nastąpią w kolejnych latach. Pewne jest jedno: bez względu na to, którą formę wzbogacenia wiedzy dotyczącej prawa budowlanego wybierzesz, zyskasz niezbędne informacje, które pozwolą Twojej firmie działać bardziej świadomie i ograniczyć ryzyko nieprzestrzegania przepisów.