Biznes wita Incoterms 2020

,
Incoterms 2020

Już 1 stycznia 2020 roku najpopularniejszy zbiór reguł dotyczących międzynarodowej wymiany handlowej, która stanowi swoisty krwiobieg globalnej gospodarki, zmieni swój zakres. Żegnamy Incoterms 2010, w ich miejsce pojawi się nowa wersja reguł, Incoterms 2020.

Co regulują zasady Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms – Międzynarodowe Reguły Handlu) to zbiór reguł czy też zwyczajów handlowych oraz warunków zawierania kontraktów handlowych stosowany przez firmy na całym świecie. Ich niezwykła popularność wynika zarówno z postępu w globalizacji oraz międzynarodowej wymianie handlowej, ale również z niewątpliwych zalet, które te zasady wnoszą do obrotu: przejrzystości, pewności i zaufania.

Główne elementy, które są uregulowane w zwyczajach Incoterms to m.in.:

  • kwestia odpowiedzialności za organizację wszystkich etapów od przygotowania towaru, poprzez jego załadunek, transport, rozładunek i ostateczne dostarczenie do odbiorcy;
  • rozwiązania definiujące na kim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo ładunku oraz jego ubezpieczenie,
  • ustalenia kto odpowiedzialny jest za kwestie formalne związanych z transportem towaru np. odprawę celną itp.
  • zdefiniowanie momentu dostawy – np. czy za dostawę uznaje się dostarczenie towaru do portu czy też na wskazane miejsce itp.

Najważniejsze różnice między Incoterms 2010 a Incoterms 2020

10 września Międzynarodowa Izba Handlowa (ICC) ogłosiła zakres zmian w warunkach dostawy:

  • regułę DAT (Dostarczenie do Terminalu) zastąpiono regułą DPU (Dostarczenie do miejsca z rozładunkiem) wedle której sprzedający ponosi koszt oraz ryzyko aż do wyładunku w miejscu przeznaczenia,
  • w regule CIP nałożono na sprzedającego obowiązek ubezpieczenia towaru w maksymalnym zakresie ryzyka,
  • pojawiły się zmiany w regule FCA dotyczące udzielenia instrukcji przewoźnikowi przez kupującego,
  • zastosowanie reguł FOB i CIF zostanie rozszerzone na transport kontenerowy,
  • struktura reguł uległa przebudowaniu i przeredagowaniu, pojawił się nowy wstęp, uaktualniono Noty Wyjaśniające, aby wyeliminować pojawiające się błędy w rozumieniu i zastosowaniu reguł,
  • wprowadzono lepsze dopasowanie reguł do przepisów międzynarodowego prawa handlowego.

Szkolenia z Incoterms 2020 dla przedsiębiorców, spedytorów i logistyków

Chociaż zmiany w warunkach Incoterms 2020 to raczej ewolucja niż rewolucja, to warto jednak się z nimi zapoznać. Niewątpliwie spedytorzy i logistycy oraz cała branża TSL przez pewien czas będą pracować na dwóch wersjach zasad, co stwarza pole do niedomówień i może powodować wzrost ryzyka międzynarodowej działalności handlowej. Żeby uniknąć tych niejasności i niedomówień warto przejść odpowiednie szkolenia i kursy (https://eventis.pl/szkolenia/incoterms-2020), które pomogą zrozumieć różnice, a będą też dobrą okazją do odświeżenia wiedzy o Incoterms. Szkolenia takie są już teraz dostępne na rynku, z reguły trwają od 1 do 2 dni roboczych i obejmują nie więcej niż 16 godzin zajęć merytorycznych. Jest to wystarczająco dużo, aby efektywnie zapoznać się ze zmianami.