Kapitał ludzki – jak inwestować w ludzi?

Zarządzanie ludźmi

Pojęcie kapitału ludzkiego pojawiło się po raz pierwszy w latach 60. XX wieku – zgodnie z tą teorią najcenniejszym aktywem przedsiębiorstwa są ludzie w nim zatrudnieni. Za twórcę pojęcia „kapitał ludzki” uważany jest Arthur Pigou, a dzisiaj pod tym terminem rozumiemy ogół cech i umiejętności pracowników które sprawiają, że są oni produktywni.

Powszechnie uważa się, że to właśnie ludzie są motorem napędzającym działanie przedsiębiorstw – stąd też duże zainteresowanie tą tematyką wśród polskich przedsiębiorców, zwłaszcza w obliczu niskiego poziomu bezrobocia i trudnościami w pozyskaniu i utrzymaniu wartościowych pracowników.

Stopa bezrobocia w Polsce
Stopa bezrobocia w Polsce

Trudno jest o sukces jakiegokolwiek przedsięwzięcia bez odpowiednich ludzi zaangażowanych w realizację projektu. Tymczasem rąk do pracy w firmach jest coraz mniej, a wyzwaniem staje się nie tylko ich pozyskanie, ale też utrzymanie. Zarządzający zdają sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach liczy się nie tylko dobre wynagrodzenie, ale również możliwości rozwoju, w tym uzyskania awansu, nauczenia się nowych rzeczy czy też harmonijnego łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Jak inwestować w kapitał ludzki?

Zdiagnozuj aktualny stan rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie.

Warto zastanowić się nad przeprowadzeniem szeregu badań, które pozwolą lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed organizacją. Warto rozpocząć takie badania od sprawdzenia satysfakcji pracowników czy też benchmarkowania w zakresie wynagrodzeń i warunków pracy z podobnymi przedsiębiorstwami działającymi na lokalnym rynku. Pozwoli to ustalić listę najpilniejszych potrzeb i działań.

Oferuj więcej niż wynagrodzenie

Należy pamiętać, że dzisiaj pracownicy nie oczekują jedynie wynagrodzenia i podwyżek, ale przede wszystkim odpowiedniej kultury pracy i atmosfery na co dzień. Wymaga to dbałości o odpowiedni poziom komunikacji wewnętrznej w firmie, pozwalający sprawnie komunikować się zarządowi przedsiębiorstwa z pracownikami, przekazywać informacje jakie są cele strategiczne organizacji i dokąd organizacja zmierza. Powinniśmy zadbać o kulturę otwartości i życzliwości, które sprawiają, że współpraca przebiega bardziej bezproblemowo.

Inwestuj w ludzi i ich umiejętności

Bardzo ważnym elementem sukcesu w zarządzaniu kapitałem ludzkim jest inwestowanie w ludzi. Firma nie powinna pownosić nakładów jedynie na park maszynowy, wyposażenie czy biura, ale również w ludzi, gdyż zgodnie z teorią kapitału ludzkiego, to oni są najcenniejszym aktywem przedsiębiorstwa. Warto więc wdrożyć odpowiednią politykę szkoleniową, zadbać o możliwość uczestniczenia zarówno w szkoleniach zamkniętych, jak i szkoleniach otwartych. Powinniśmy rozważyć również udział wybranych pracowników, a zwłaszcza kadry dyrektorskiej i menedżerskiej, w konferencjach branżowych, które pozwalają uzyskać wiedzę o aktualnych trendach i nowinkach w danej dziedzinie. Bez tego trudno jest zarządzać własną kariera, co wcześniej czy później negatywnie zacznie się przekładać na efektywność przedsiębiorstwa.

Jedna odpowiedź do „Kapitał ludzki – jak inwestować w ludzi?”

  1. […] działania z przepisami prawa. Szkolenia z prawa energetycznego są niedrogą i skuteczną formą rozwoju kapitału ludzkiego w firmie, co ma również duże znaczenie w czasach, gdy stopa bezrobocia jest szczególnie […]