Budowa domu – kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie?

Budowa domu a prawo budowlane

Jeszcze do niedawna prawo budowlane wymagało uzyskania pozwolenia na budowę domu w każdym przypadku. Jednak jego nowelizacja, która weszła w życie 28 czerwca 2015 roku, wprowadziła możliwość prowadzenia prac jedynie na podstawie zgłoszenia tego faktu. Kiedy obowiązuje ta zasada i jakich obowiązków należy dopełnić? Wyjaśniamy.

Zmiany ustawy Prawo budowlane miały na celu ograniczenie uporczywych procedur związanych z rozpoczynaniem budowy domu. Po nowelizacji w niektórych przypadkach nie trzeba występować o pozwolenie na budowę, a jedynie zgłosić ten fakt do właściwego organu samorządowego.

Kiedy prawo budowlane dopuszcza budowę domu na podstawie zgłoszenia?

Zgodnie ze zmianami, które weszły w życie w 2015 roku, pozwolenie na budowę nie jest potrzebne, jeżeli:

 • powierzchnia zabudowy powstającego domu nie przekracza 35 m2 w podstawie,
 • budynek ma być wolnostojący i jednokondygnacyjny (bez pełnego piętra lub poddasza użytkowego; dopuszczalne są antresole i poddasza nieużytkowe, czyli strychy),
 • liczba powstających budynków tego typu nie przekracza jednego na każde 500 m2 działki.

Warto pamiętać, że aby móc budować bez zezwolenia, budynek musi spełnić wszystkie te warunki.

Zgodnie z przepisami prawa, bez zezwolenia, a w oparciu o zgłoszenie, można postawić każdy obiekt, który jest zgodny z opisanymi powyżej wymogami. Mogą to więc być np.:

 • domek letniskowy,
 • dom całoroczny,
 • wiata garażowa,
 • altana ogrodowa,
 • pomieszczenie gospodarcze.

Jak zgłosić budowę domu bez pozwolenia?

Brak konieczności występowania o pozwolenie na budowę nie oznacza, że tego faktu nie trzeba zgłosić. Zgłoszenia budowy dokonuje się we właściwym starostwie powiatowym (tym, na którego terenie znajduje się nieruchomość). Aby tego dokonać, należy:

 • wypełnić wniosek,
 • dołączyć do niego oświadczenie o posiadanym prawie do działki, na której stanie budynek,
 • dołączyć odpowiednie szkice i rysunki (można je wykonać również samodzielnie) oraz projekt budowlany.

Urząd rozpatrujący ma 21 dni na odniesienie się do zgłoszenia. Jeśli w tym czasie nie otrzymasz żadnej informacji zwrotnej, uznaje się, że została udzielona tzw. niema zgoda i można (po dopełnieniu odpowiednich formalności) przystąpić do prac.