Jak sprzedać firmę?

Powodów, dla których właściciel firmy może chcieć ją sprzedać, jest wiele. Często jest to znacznie lepsze rozwiązanie od likwidacji, ponieważ pozwala pozyskać środki, które można przeznaczyć na dowolne cele. Aby jednak transakcja była satysfakcjonująca, należy uważnie podejść do procesu. Wyjaśniamy, jak sprzedać firmę i o czym pamiętać!

Sprzedaż firmy – po co i dlaczego?

Biznesmeni decydują się na sprzedaż firm z wielu powodów. Najczęściej jest to:

  • chęć uzyskania zwrotu zainwestowanych środków (oraz ewentualnego zarobku),
  • chęć inwestycji w inny biznes,
  • chęć przejścia na emeryturę lub zmiany stylu życia,
  • konieczność pozyskania środków pieniężnych, np. w trudnej sytuacji życiowej.

Zagadnienie może dotyczyć sprzedaży całości przedsiębiorstwa lub jedynie części udziałów. Proces wygląda podobnie w każdym z tych przypadków.

Sprzedaż firmy – jak szukać inwestora?

Poszukiwanie inwestora z początku może wydawać się kłopotliwe. Jest jednak kilka grup podmiotów, wśród których dość łatwo znaleźć zainteresowanie zakupem firmy. To:

  • inwestorzy strategiczni  – bezpośrednia konkurencja lub firma działająca w zbliżonym segmencie, która chce poszerzyć zakres działalności;
  • inwestorzy finansowi (fundusze private equity, inwestorzy indywidualni) – szukający możliwości korzystnego zainwestowania środków finansowych, zwykle z zamiarem rozwinięcia i późniejszej odsprzedaży firmy;
  • managerowie (poprzez wykup managerski – ang. Management Buy-Out) lub pozostali wspólnicy – sprzedaż, zwykle z częściowo odroczoną płatnością, do Zarządu firmy.

Rozwiązaniem w pewnych sytuacjach może być też sprzedaż akcji na rynku publicznym (Giełda Papierów Wartościowych, rynek NewConnect) – wprowadzenie akcji do publicznego obrotu i stopniowa wyprzedaż posiadanych akcji do inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych (funduszy inwestycyjnych). Nie jest to jednak wybór dla osób liczących na szybką sprzedaż i natychmiastowe pozyskanie środków pieniężnych.

Sprzedaż firmy – jak negocjować?

Negocjacje to kluczowy element przy sprzedaży firmy. Warto odpowiednio się do nich przygotować, ustalając wartość przedsiębiorstwa, jego mocne i słabe strony czy potencjał wzrostu. Należy się również spodziewać, że inwestor będzie chciał poznać wyniki finansowe firmy, jej strukturę organizacyjną, sposób zarządzania czy też potencjał zasobów ludzkich. Dobrym pomysłem może być skorzystanie z profesjonalnej pomocy przy negocjacjach – wsparcie prawnika, doradcy finansowego lub zaufanej osoby z doświadczeniem w podobnych transakcjach pomoże w odpowiednim przeprowadzeniu procesu.