Podatki: sporządzamy dokumentację cen transferowych

,
Dokumentacja cen transferowych

Wrzesień jest momentem, w którym podmioty rozliczające się z transakcji, w których stosowane były ceny transferowe są zobowiązane sporządzić i przedstawić odpowiednią dokumentację. Kogo dotyczy ten obowiązek i co należy ująć, rozliczając ceny transferowe z urzędem skarbowym? Oto najważniejsze informacje.

Kogo dotyczy obowiązek dokumentacji cen transferowych?

Temu obowiązkowi podlegają przede wszystkim przedsiębiorstwa, które przeprowadzają transakcje finansowe, towarowe oraz usługowe i inne z podmiotami powiązanymi. Chodzi głównie o jednostki działające w ramach jednej grupy kapitałowej. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji rozliczenia finansowe muszą być objęte dodatkową kontrolą – tak, aby naliczane sobie wzajemnie przez podmioty koszty obsługi nie odbiegały znacznie od tych rynkowych. Pozwala to zapobiec nieuczciwej konkurencji podatkowej i przede wszystkim wykazywaniu przychodów do opodatkowania w spółkach bądź na rynkach, które charakteryzują się niższymi stawkami podatkowymi. Przedsiębiorstwom umożliwiłoby to nielegalną optymalizację podatkową, która oznaczałaby uszczuplenie przychodów podatkowych państwa.

Dokumentacja cen transferowych i ich rozliczenie do 30 września są, w uproszczeniu, wymagane wówczas, gdy:

  • przedsiębiorstwo osiągnęło w roku podatkowym przychody opiewające na kwotę minimum 2 mln euro netto w przypadku transakcji usługowych i podobnych oraz 10 mln euro netto przy transakcjach finansowych i towarowych,
  • firma dokonała transakcji z podmiotami powiązanymi, które miały znaczący wpływ na jej zyski lub straty lub gdy
  • przedsiębiorstwo regulowało należności wynikające z transakcji zawartych z podmiotami, które prowadzą działalność w kraju lub regionie stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (przy wartości powyżej 20 tys. euro).

Dokumentacja cen transferowych: jak ją sporządzić?

Podstawowym formularzem, który są zobowiązane wypełnić przedsiębiorstwa wpisujące się w powyżej nakreślone kryteria, jest CIT-TP. Należy w nim ująć wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi, również mające charakter kapitałowy, które mogą być niewidoczne w wyrzucie z ksiąg. Formularz ten obowiązuje za rok podatkowy 2018. Od przyszłego roku zastąpi go nowy – TP-R.

Warto wiedzieć, że w przypadku firm, których przychody lub koszty w roku podatkowym przekroczyły kwotę 10 mln euro, konieczne jest sporządzenie nie tylko samej deklaracji podatkowej, ale również analiz porównawczych dla każdej z transakcji z podmiotami powiązanymi. Ma to na celu udowodnienie, że przebiegały one w warunkach rynkowych.

W przypadku wątpliwości co do tego, w jaki sposób sporządzić dokumentację cen transferowych, warto skorzystać z pomocy specjalistów, w tym firm konsultingowych bądź szkoleniowych. Przedstawienie błędnych danych może nieść za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe, dlatego inwestycja w odpowiedni poziom wyszkolenia pracowników wydaje się dobrym pomysłem. Koszt szkoleń otwartych z cen transferowych stanowi z reguły niewielki ułamek ewentualnych sankcji finansowych związanych z nieprawidłowo przygotowaną bądź brakiem dokumentacji cen transferowych.