Problem ze znalezieniem pracowników? Może zamiast rekrutować warto ich wyszkolić?

Szkolenia pracowników

W ostatnich kilku latach pracodawcy napotykają na coraz większe trudności ze znalezieniem nowych, dobrze wykwalifikowanych pracowników. Proces rekrutacji niejednokrotnie przeciąga się do kilku, a nawet kilkunastu miesięcy, a straty, jakie ponosi przedsiębiorstwo w tym czasie, są niepowetowane. Rozwiązaniem tego problemu może być nowoczesna polityka szkoleniowa, zakładająca przekwalifikowanie dotychczasowych członków zespołu.

Inwestycja w szkolenie pracownicze to najlepszy możliwy kierunek polityki kadrowej. Dlaczego? Ponieważ zespół, który nieustannie poszerza swoje kwalifikacje:

  • jest bardziej „elastyczny” – pracownikom łatwiej jest się zaadaptować do pełnienia nowych ról w firmie i przejęcia szerszego zakresu obowiązków,
  • jest bardziej zmotywowany do działania – a to przekłada się na efektywność pracy, a w konsekwencji na przychody firmy,
  • bardziej identyfikuje się z organizacją, co oznacza mniejsze ryzyko chęci odejścia z firmy i rokuje na długofalową współpracę.

Kiedy szkolenia opłacają się bardziej niż rekrutacja zewnętrzna?

Inwestycja w szkolenia obecnych pracowników jest lepszym rozwiązaniem, gdy:

  • perspektywa obsadzenia wolnego wakatu pojawi się dopiero za kilka miesięcy – czyli np. po zakończeniu okresu wypowiedzenia odchodzącego pracownika lub jego odejściu na emeryturę – w takiej sytuacji możesz, myśląc długofalowo, wybrać pracownika, który przejmie jego obowiązki i go przeszkolić,
  • stanowisko do obsadzenia jest bardziej wyspecjalizowane, ale możliwe jest szybkie zdobycie przynajmniej podstawowych kompetencji – dobry przykład to stanowisko operatora wózka widłowego (szkolenie trwa ok. 40 godzin) czy przedstawiciela handlowego,
  • podaż wykwalifikowanych w interesującym Cię obszarze pracowników na rynku jest niska.

Przeszkolenie obecnego pracownika w takich przypadkach pozwoli Ci zaoszczędzić czas, zoptymalizować koszt inwestycji w obsadzenie wolnego stanowiska i zyskać lojalnego na lata członka zespołu. Co istotne rynek oferuje szereg szkoleń otwartych, które charakteryzują się relatywnie niską ceną w porównaniu do szkoleń zamkniętych, szytych na miarę.

Pamiętaj również, jak ważne jest prowadzenie przemyślanej polityki szkoleniowej w organizacji. Ustalając jasną ścieżkę poszerzania kompetencji dla każdego członka zespołu, w długofalowej perspektywie możesz znacznie zwiększyć potencjał drzemiący w Twoich pracownikach i zyskać wysoce wyspecjalizowaną kadrę. A to najlepsza szansa przedsiębiorstwa na wzmocnienie swojej pozycji na rynku.