Szkolenia dla TSL: transport, spedycja, logistyka

,
TSL - szkolenia

TSL, a więc transport, spedycja oraz logistyka, to bardzo specyficzna branża, która rozwija się niezwykle dynamicznie. W związku z tym pojawia się również coraz większe zapotrzebowanie na szkolenia dedykowane osobom pracującym w tej gałęzi biznesu. Jakie tematy są w ich trakcie poruszane? Oto, co warto wiedzieć na ten temat.

Zakres szkoleń przeznaczonych stricte dla branży TSL jest niezwykle szeroki. Pomijając ogólne zagadnienia, związane np. ze specyfiką zarządzania zespołem, motywacją, zarządzaniem stresem czy efektywną delegacją zadań, istnieje szereg kursów i warsztatów, które są ściśle związane z zadaniami realizowanymi przez firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne. Wynika to zarówno ze specyfiki ich działalności, jak i restrykcyjnych przepisów, które ją regulują.

Najważniejsze szkolenia dla branży TSL

Oto przegląd kluczowych obszarów, w których prowadzone są szkolenia dla branż związanych z transportem, spedycją oraz logistyką.

Szkolenia z magazynowania materiałów niebezpiecznych i ich przewożenia

Materiały niebezpieczne są przewożone na duże dystanse każdego dnia. Jednak każdy taki przewóz niesie za sobą potencjalne zagrożenie. Dlatego zarówno kierowcy, jak i spedytorzy, magazynierzy oraz kadra zarządzająca muszą znać zasady obchodzenia się z nimi. Służą temu m.in. szkolenia ADR (dotyczące przewozu takich produktów), jak również te dotyczące magazynowania materiałów niebezpiecznych. Pracownik, poznawszy kluczowe reguły, wie, w jaki sposób bezpiecznie i zgodnie z prawem postępować z każdym z nich oraz jak dokumentować ich drogę do odbiorcy docelowego.

Szkolenia z czasu pracy kierowców

Czas pracy kierowców podlega ścisłym regulacjom – przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Przemęczenie może być przyczyną poważnego wypadku. Dlatego czas, jaki kierowca spędza, wykonując swoje obowiązki (nie tylko za kółkiem, ale również np. podczas załadunku i rozładunku), jest precyzyjnie rejestrowany. Zarówno ten proces, jak i rozliczanie godzin, zazwyczaj w równoważnym systemie czasu pracy, muszą się odbywać z zachowaniem odpowiednich procedur. Muszą je znać zarówno sami kierowcy, jak i osoby zarządzające ich pracą oraz rozliczający ją.

Powiązanym zagadnieniem jest rozliczanie podróży służbowych. Szkolenia w tym zakresie są również popularne i chętnie wybierane zwłaszcza przez osoby zajmujące się księgowością.

Szkolenia z obsługi pojazdów specjalnych

W tym zakresie warto wymienić przede wszystkim wózki widłowe, które są podstawowym narzędziem pracy w każdym magazynie logistycznym. Przemieszczanie się tym pojazdem wymaga również przejścia kursu oraz uzyskania oficjalnych uprawnień.

Ponadto, wśród szkoleń dla branży TSL (Transport Spedycja Logistyka) warto wymienić np. te związane z zarządzaniem flotą pojazdów czy szkolenia dla profesjonalnych kierowców.