VBA w Excel – stosowanie makr

Szkolenia Excel

Excel w biznesie to niemal niezbędne narzędzie. Korzysta się z niego np. podczas prowadzenia rozliczeń czy fakturowania, jak i przy zarządzaniu zasobami magazynowymi, a także przygotowywaniu informacji na stronę internetową czy tworzeniu zestawień danych. Aby praca z Excelem była szybsza i łatwiejsza, warto stosować tzw. makra. Pozwala na to zastosowanie VBA. Szkolenia z excel i VBA pomogą poprawić efektywność każdej firmy.

Co to jest VBA?

VBA to skrót od angielskiego terminu Virtual Basic for Applications. Jest to prosty język programowania, który pozwala zautomatyzować różnego rodzaju operacje wykonywane przez programy takie jak Excel. Uproszczona wersja Virtual Basic może być stosowana zarówno we wszystkich aplikacjach Microsoft Office (ale najpopularniejsze jest VBA w Excel), jak i np. w AutoCAD czy WordPerfect.

Korzystając z VBA, możesz sprawić, że wiele procesów realizowanych przez Excel zostanie wykonanych automatycznie – za każdym razem, gdy zajdzie jakaś zmiana danych. Szkolenia excel i VBA pozwolą każdemu w szybkim czasie nabyć umiejętności stosowania makr i wykorzystać zaawansowane możliwości arkusza kalkulacyjnego Mirosoft Excel.

VBA w Excel – co możesz zrobić dzięki makrom?

Excel w biznesie służy zazwyczaj do przygotowywania skomplikowanych zestawień lub funkcjonalnych arkuszy kalkulacyjnych. Dlatego wykonywanie za każdym razem dziesiątek operacji (począwszy od przygotowania tabelki, jej sformatowania, przez zaklasyfikowanie danych, dokonanie obliczeń poszczególnych pól, aż po zapis plików – także do zewnętrznych formatów i ich wysłanie dalej) byłoby ogromną stratą. Tymczasem wszystkie te działania można zautomatyzować – tak, aby wykonywały się same, w ciągu kilku sekund, po jednym kliknięciu. Właśnie w ten sposób działają makra.

Wykorzystując VBA w Excel, możesz np. automatycznie:

  • zapisywać wygenerowane pliki z zestawieniami danych do formatu PDF,
  • odświeżać przestawne tabele, do których dane pochodzą z różnych źródeł,
  • przepisywać dane do strony internetowej (to przydatne np. wówczas, gdy wprowadzasz długą listę informacji o nowych zasobach produktowych),
  • wysyłać maile z plikami.

To tylko kilka przykładów, bo w VBA można „zaprogramować” wszystkie opcje, które oferuje Excel tak, aby wykonywały się bez interwencji użytkownika.

Szkolenia excel, szkolenia VBA

Aby nauczyć się, jak wykorzystać VBA w Excel, można zapisać się na odpowiednie szkolenie. Dostępne są zarówno kursy dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Skorzystaj więc z oferty profesjonalnego ośrodka szkoleniowego, by zdobyć wiedzę w tym zakresie. Przeciętne szkolenie z excel kosztuje od 800 do 1 400 zł za dwa dni praktycznego szkolenia przy komputerze. Szkolenia takie organizowane są w formule otwartej, a więc pracownicy wielu firm i organizacji mogą zgłosić swój udział w danym szkoleniu, co znacznie obniża koszt takiego szkolenia w porównaniu do szkoleń zamkniętych, organizowanych na potrzeby danej firmy.