Wszystko co warto wiedzieć o AML

,
Szkolenia pracowników

13 lipca 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dokument znany pod nazwą 4 Dyrektywa AML dokładnie określa, jakie podmioty należą do grupy tzw. instytucji obowiązanych i precyzuje, jakich zasad muszą przestrzegać w związku z zapobieganiem praniu pieniędzy. Wprowadził również pewne zmiany wobec poprzedniej wersji. Jakie? Sprawdź!

Nowe podmioty obowiązane

Podmioty obowiązane to wszystkie instytucje, które muszą przestrzegać wszelkich przepisów zawartych w Dyrektywie. Począwszy od 13 lipca 2018 r. dotyczy to dodatkowo przedsiębiorców działających w sektorze kryptowalut i świadczących usługi na rzecz spółek czy trustów. Domy aukcyjne, antykwariaty, komisy, handlujący metalami i kamieniami zostają za to wyłączone z kręgu podmiotów obowiązanych, chyba że przekroczą próg raportowania. Ten został obniżony do 10 tys. EUR (z 15 tys.). Dotyczy on transakcji gotówkowych i obowiązuje każdego przedsiębiorcę przyjmującego lub dokonującego płatności za towary w gotówce. Zapoznanie się ze szczegółowymi regulacjami AML możliwe jest dzięki coraz liczniejszym kursom i szkoleniom AML, które coraz częściej dostępne są również w formule szkoleń online. Do niedawna większość szkoleń AML organizowana była w Warszawie, bo to tutaj siedzibę mają największe instytucje zobowiązane do przestrzegania przepisów 4 Dyrektywy. Pandemia koronawirusa zmusiła jednak wielu organizatorów kursów AML i szkoleń, do ich przeniesienia do sieci Internet.

Zmiana definicji PEP

W nowej Dyrektywie zmieniono kilka definicji, m.in. tę dotyczącą eksponowanych stanowisk politycznych (PEP). Obecnie PEP może być nie tylko osobą zamieszkałą poza terytorium Polski. Definicja została rozszerzona na wszystkie osoby spełniające wskazane kryteria, bez względu na miejsce zamieszkania. Oznacza to, że jako PEP będą kwalifikowani m.in. Prezydent RP, członkowie Rządu, posłowie itp. W związku z tym konieczne będzie szczegółowe monitorowanie transakcji z tymi klientami oraz wykonywanych przez nich transakcji.

Podwyższenie kar za naruszenie obowiązków

Powyższe reguły to tylko kilka nowości dla podmiotów obowiązanych. Więcej na temat AML można się dowiedzieć np., na szkoleniach – to polecana forma przyswajania informacji w tym zakresie, odpowiednia zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Warto dobrze zapoznać się z przepisami, ponieważ zmianie uległy również kary za ich niestosowanie – podwyższono je z 750 tys. PLN do maksymalnie 5 mln EUR lub 10% obrotu wykazanego w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy. Dodatkowo wprowadzono nowe rodzaje kar administracyjnych, polegające np. na opublikowaniu informacji o naruszeniu przez instytucję obowiązaną konkretnych przepisów ustawy AML.

Jak podnosić wiedzę o AML w organizacji? Szkolenia i kursy z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ze względu na znaczny wzrost liczby podmiotów zobowiązanych do przedsięwzięcia kroków zapobiegających praniu pieniędzy, a także wzrost kar związanych z nieprzestrzeganiem regulacji AML, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów ds. AML. Osoby takie zatrudniane są najczęściej na stanowisku AML Officer, a ich zadaniem jest przygotowanie kompleksowej strategii utrzymania zgodności z przepisami prawa, a także wdrożenie procedur i procesów ciągłego monitoringu i doskonalenia organizacji w powyższym obszarze. Za zapotrzebowaniem przedsiębiorców podąża oferta firm szkoleniowych oraz wydawców rozmaitych kursów multimedialnych oraz organizowanych online, jednak z zajęciami na żywo. Umożliwiają one nie tylko zapoznanie z zagadnieniem AML, ale również wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia czy kursu oraz indywidualne konsultacje z trenerem prowadzącym zajęcia.

Wybierając szkolenie czy kurs poświęcony AML warto zwrócić uwagę nie tylko na formę zajęć, ale również na stopień zaawansowania – zróżnicowanie merytoryczne tego typu szkoleń jest dosyć duże, część z nich kierowana jest dla początkujących, inne dla zaawansowanych użytkowników. Przeanalizować warto w szczegółach program szkolenia oraz sylwetki osób prowadzących, ich praktyczne doświadczenie i znajomość tematyki AML, ale również przygotowanie trenerskie do prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy.

Kurs AML, szkolenie AML – gdzie ich szukać?

Poszukując szkoleń i kursów AML nie jesteśmy oczywiście skazani na zajęcia online. Liczne szkolenia AML organizowane są w Warszawie, ale coraz więcej ofert warsztatów, kursów i szkoleń pojawia się również w innych dużych miastach, obejmując m.in. Poznań, Kraków, Łódź czy Wrocław. Zwłaszcza szkolenia AML dla biur rachunkowych są coraz powszechniej spotykane w dużych miastach w całej Polsce, co wynika oczywiście z nałożonych obowiązków i konieczności wdrożenia procedur AML w biurach rachunkowych.

Kalendarz szkoleń z AML, kursów, warsztatów, seminariów, a nawet konferencji i kongresów poświęconych AML i tematyce zapobiegania praniu pieniędzy, tematom prania brudnych pieniędzy itp. znajdziemy w bazach szkoleń i kursów online, takich jak Eventis. Strony takie pozwalają dużo szybciej znaleźć dobre szkolenie AML czy kurs, poznać ich program oraz ceny oraz dokonać rejestracji na wybrany kurs AML online. Oczywiście bazy szkoleń pozwalają nam wyszukać szkolenia, kursy, konferencje, warsztaty, seminaria, sympozja czy kongresy na właściwie każdy temat, nie tylko AML.