Zamówienia publiczne w działalności biznesowej: szkolenia z zamówień publicznych i PZP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne mogą być dla przedsiębiorstwa szansą na pozyskanie intratnych zleceń, które zwiększą prestiż działalności i zapewnią pewny przychód. Niemniej jednak, procedura związana z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia jest niezwykle wymagająca. Co dokładnie mówi prawo zamówień publicznych i co warto wiedzieć z biznesowej perspektywy? Jak przygotować się do przetargów poprzez szkolenia z zamówień publicznych i PZP?

Kiedy stosuje się zamówienia publiczne?

Zamówienia publiczne są co do zasady stosowane w sytuacjach, gdy koszty realizacji konkretnych usług czy dostarczenia określonych towarów zostaną pokryte z finansów publicznych. Do stosowania procedur wynikających z prawa zamówień publicznych są zatem zobowiązane przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego i podlegające mu placówki, a także inne instytucje finansowane z budżetu państwa. Takie podmioty, chcąc zawrzeć transakcję handlową, muszą przeprowadzić wieloetapowe postępowanie – tak, aby wybrać wykonawcę, który sprosta wymogom zlecenia i zrealizuje je na najkorzystniejszych warunkach.

Zasady związane z postępowaniem w takich sytuacjach reguluje znowelizowana ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), której zapisy zostały dostosowane do przepisów unijnych. Przy zamówieniach, których wartość przekracza kwotę 30 000 euro netto podmioty zamawiające muszą przestrzegać również przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.

Szkolenia PZP, kursy z prawa zamówień publicznych

Więcej informacji o prawie zamówień publicznych pozyskać można w trakcie specjalistycznych szkoleń PZP dla biznesu organizowanych w całej Polsce, jak i online. Szkolenia PZP stacjonarne znajdziemy głównie w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Lublin, Bydgoszcz czy Białystok. Szkolenia z Prawa Zamówień Publicznych online występują natomiast zarówno w wersji na żywo, jak i typowych kursów multimedialnych i e-learning, w których to uczestnik decyduje o czasie i tempie realizacji poszczególnych elementów szkolenia. Listę szkoleń z PZP, jak i ogólnych szkoleń z zamówień publicznych w wersji dla początkujących i zaawansowanych znajdziemy na https://eventis.pl/szkolenia/zamowienia-publiczne, gdzie zebrano setki ofert od kilkudziesięciu różnych firm szkoleniowych specjalizujących się w tematyce szkoleń z zamówień publicznych i udziału w przetargach.

Jaką formę może przyjąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Najczęstszymi trybami realizacji postępowania są przetargi nieograniczone lub ograniczone. Ponadto, w wyjątkowych sytuacjach stosuje się:

  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • dialog konkurencyjny,
  • negocjacje bez ogłoszenia,
  • zamówienie z wolnej ręki,
  • zapytanie o cenę,
  • licytację elektroniczną.

Bez względu na to, jaki tryb zostanie wybrany, instytucja publiczna ma obowiązek zachowania pełnej jawności i transparentności postępowania. Istotne jest również traktowanie wszystkich przystępujących do niego podmiotów w równy sposób oraz obiektywna, bezstronna ocena ofert.

Postępowanie jest prowadzone zawsze w formie pisemnej.

Jak poradzić sobie z dokumentacją związaną z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? Szkolenia z zamówień publicznych.

Przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej przez podmiot publicznych do przystąpienia do przetargu czy konkursu jest czynnikiem, który zniechęca wielu przedsiębiorców do uczestnictwa w postępowaniu. Niemniej jednak, można się do tego przygotować, uczęszczając na szkolenia z prawa zamówień publicznych. W ich trakcie uczestnicy są zapoznawani z praktycznymi zasadami związanymi z aspektami formalnymi. Ich opanowanie pozwala uniknąć błędów przy sporządzaniu dokumentacji. W rezultacie przedsiębiorca zwiększa swoje szanse na to, aby zostać wytypowanym na wykonawcę zamówienia publicznego.

Szkolenia takie umożliwiają stosunkowo szybkie i tanie zapoznanie kadry z zasadami postępowań o udzielenie zamówienia ze środków publicznych. Występują one zarówno w wersji dla zamawiających, jak i wykonawców, co ważne dostępne są na poziomie dla początkujących i zaawansowanych. Zanim wybierzemy kurs czy szkolenie warto porównać szereg ofert od różnych firm szkoleniowych, co pozwoli nam nie tylko wybrać najkorzystniejszą ofertę, ale również dobrze dopasowaną do naszych potrzeb.

Szkolenia z zamówień publicznych dostępne są niemalże w całej Polsce, najpopularniejsze miasta to: Warszawa, Kraków, Lublin, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Białystok oraz Katowice.