Kategorie
Ochrona środowiska

Chemikalia w firmie? Sprawdź niezbędne szkolenia!

Jeśli twoja firma obraca chemikaliami powinna spełniać cały szereg wymogów formalnych związanych z tą odpowiedzialną dziedziną. Sprawdź jakie szkolenia pozwolą Ci zapewnić zgodność działania firmy z przepisami prawa.

Obrót i zarządzanie chemikaliami w firmie to odpowiedzialne zajęcie, które wiąże się z koniecznością znajomości wielu przepisów i przestrzegania procedur. Może to sprawiać niemałe problemy, dlatego konieczne jest odpowiednie przygotowanie wszystkich osób, które się tym zajmują – pomagają w tym odpowiednie szkolenia. Chemikalia używane są w wielu branżach, dlatego ich tematyka jest dostosowana do różnych potrzeb.

Szkolenia REACH

REACH to rozporządzenie UE dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Na jego mocy powstała także Europejska Agencja Chemikaliów. Rozporządzenie to definiuje m.in. wygląd karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Znajomość REACH jest niezbędna w celu prawidłowego odczytywania karty, sprawdzania jej aktualności czy sposobu przedstawiania dołączanych do niej scenariuszy narażenia przeznaczonych dla pracodawców. Dlatego dostępne są szkolenia REACH przedstawiające w przystępny sposób wszystkie te informacje. Niekiedy tematyka obejmuje również inne ważne rozporządzenie – CLP.

Szkolenia CLP

CLP to rozporządzenie dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Classification, Labeling and Packaging of Substances and Mixtures). Wprowadza ono harmonijny system oznaczeń i jednolite zasady pakowania chemikaliów. W tym zakresie również przeprowadzane są szczegółowe szkolenia. Chemikalia są również klasyfikowane w określony sposób, a związane z tym przepisy dość często się zmieniają. Od 2021 roku obowiązuje też nowy system zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie – jeśli Twój zespół do tej pory się z nim nie zapoznał, najwyższy czas zainwestować w szkolenia CLP.

Inne szkolenia – chemikalia w firmie

Szkolenia CLP i REACH należą do najpopularniejszych, ale dostępne są również inne tematy – zarówno te węższe i bardziej specyficzne, jak i rozleglejsze. Na szkoleniach z chemikaliów można się zapoznać np. z zasadami tworzenia magazynów substancji niebezpiecznych, gospodarowania odpadami czy też pakowania substancji chemicznych. To programy przeznaczone dla firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, producentów kosmetyków i każdej innej gałęzi przemysłu, która zajmuje się obrotem chemikaliami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.