EROD – instytucje ochrony danych osobowych

,
szkolenia z RODO

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzone za pośrednictwem dyrektywy znanej w Polsce jako RODO. Wraz z wydaniem przepisów dotyczących zarządzania danymi Unia powołała również niezależny organ kontrolno-doradczy znany jako EROD. Sprawdź, czym dokładnie się zajmuje i jakie ma kompetencje.

EROD – Europejska Rada Ochrony Danych

EROD (Europejska Rada Ochrony Danych) to organ powołany na mocy art. 68 RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych). To niezależna instytucja, która – wypełniając swoje obowiązki – nie zwraca się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuje. Może z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego ze swoich członków lub Komisji Europejskiej badać wszelkie kwestie dotyczące stosowania RODO. Ponadto:

 • wydaje wytyczne dotyczące interpretacji podstawowych pojęć ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • orzeka poprzez wiążące decyzje w sporach dotyczących działań polegających na transgranicznym przetwarzaniu danych osobowych,
 • doradza Komisji Europejskiej w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Unii, w tym w sprawie wszelkich proponowanych zmian do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • udziela Komisji Europejskiej opinii, np. w sprawie stopnia ochrony danych w państwie trzecim.

Rada ma osobowość prawną. W jej skład wchodzą przewodniczący organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych z każdego państwa członkowskiego oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych lub ich przedstawiciele. Więcej o radzie i jej kompetencjach i zadaniach można dowiedzieć się w trakcie specjalistycznych szkoleń z RODO, warsztatów ochrony danych osobowych i kursów dla inspektorów ochrony danych osobowych.

Czym zajmuje się EROD?

Do obowiązków Rady należy m.in. sporządzanie rocznego sprawozdania na temat ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych w Unii, a w stosownym przypadku również w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Podczas posiedzeń omawiane są też wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Ostatnie kilka spotkań rady zaowocowało m.in.:

 • decyzją rozstrzygającą spór na podstawie art. 65 RODO, dotyczącą spółki Twitter International Company (w sprawie upublicznienia na Twitterze prywatnych adresów polityków, sędziów i aktywistów pro-life);
 • przyjęciem wytycznych i prowadzeniem konsultacji w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych;
 • przyjęciem wytycznych i prowadzeniem konsultacji w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO;
 • przyjęciem zaleceń zalecenia w sprawie środków uzupełniających w związku z Schrems II (w konsekwencji wyroku TSUE w sprawie zasad transferu danych do USA).

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych wymagają stałego doskonalenia i dostosowywania do aktualnych standardów. W związku z tym EROD zdecydowanie nie może narzekać na brak zadań. Instytucja zajmuje się również wszelkimi konfliktami i niejasnościami na tym gruncie, dlatego jej znaczenie jest ogromne.

Szkolenia RODO z ochrony danych osobowych

Ze względu na liczne zmiany w prawie ochrony danych osobowych oraz wysokie kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych i samorządowych, na popularności stale zyskują szkolenia RODO oraz dla inspektorów ochrony danych osobowych. Szkolenia takie pozwalają zbudować świadomość znaczenia ochrony danych osobowych wśród pracowników, przygotować i wdrożyć odpowiednie procedury oraz monitoring przestrzegania prawa ochrony danych osobowych.

Szkolenia i kursy z ochrody danych osobowych online

Szkolenia poświęcone RODO oraz kursy ochrony danych osobowych dostępne są zarówno jako tradycyjne szkolenia realizowane w sali szkoleniowej czy konferencyjnej, jak też jako szkolenia i kursy RODO online. Pozwala to podnosić wiedzę, zapoznawać się ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych oraz praktyką ochrony danych osobowych bez względu na naszą lokalizację. Co ciekawe, kursy ochrony danych osobowych online cechują się z reguły niższą ceną niż ich stacjonarne odpowiedniki. Nic dziwnego – firma szkoleniowa nie musi wynajmować sali szkoleniowej, zapewniać dojazdu trenera na miejsce szkolenia, ani dbać o logistykę szkolenia. Uczestnicy łączą się z użyciem swoich własnych komputerów z wirtualną salą szkoleniową, często z własnego domu lub zakładu pracy.

Dla uczestników szkolenia online z ochrony danych osobowych oznaczają oszczędność nie tylko na cenie szkolenia, ale także na kosztach podróży służbowych i na czasie pracy, który musieliby poświęcić na miejsce organizacji szkolenia.

2 odpowiedzi na „EROD – instytucje ochrony danych osobowych”

 1. Awatar IODO
  IODO

  dobrze wiedzieć że taka instytucja istnieje

 2. Awatar Mark
  Mark

  Thanks for your blog, nice to read. Do not stop.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *