Kategorie
Prawo

EROD – instytucje ochrony danych osobowych

Dowiedz się czym jest EROD i jakie zadania spełnia w dziedzinie ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej!

Od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych wprowadzone za pośrednictwem dyrektywy znanej w Polsce jako RODO. Wraz z wydaniem przepisów dotyczących zarządzania danymi Unia powołała również niezależny organ kontrolno-doradczy znany jako EROD. Sprawdź, czym dokładnie się zajmuje i jakie ma kompetencje.

EROD – Europejska Rada Ochrony Danych

EROD (Europejska Rada Ochrony Danych) to organ powołany na mocy art. 68 RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych). To niezależna instytucja, która – wypełniając swoje obowiązki – nie zwraca się do nikogo o instrukcje ani ich od nikogo nie przyjmuje. Może z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego ze swoich członków lub Komisji Europejskiej badać wszelkie kwestie dotyczące stosowania RODO. Ponadto:

  • wydaje wytyczne dotyczące interpretacji podstawowych pojęć ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • orzeka poprzez wiążące decyzje w sporach dotyczących działań polegających na transgranicznym przetwarzaniu danych osobowych,
  • doradza Komisji Europejskiej w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Unii, w tym w sprawie wszelkich proponowanych zmian do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
  • udziela Komisji Europejskiej opinii, np. w sprawie stopnia ochrony danych w państwie trzecim.

Rada ma osobowość prawną. W jej skład wchodzą przewodniczący organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych z każdego państwa członkowskiego oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych lub ich przedstawiciele. Więcej o radzie i jej kompetencjach i zadaniach można dowiedzieć się w trakcie specjalistycznych szkoleń z RODO, warsztatów ochrony danych osobowych i kursów dla inspektorów ochrony danych osobowych.

Czym zajmuje się EROD?

Do obowiązków Rady należy m.in. sporządzanie rocznego sprawozdania na temat ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych w Unii, a w stosownym przypadku również w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Podczas posiedzeń omawiane są też wszelkie sprawy związane z ochroną danych osobowych. Ostatnie kilka spotkań rady zaowocowało m.in.:

  • decyzją rozstrzygającą spór na podstawie art. 65 RODO, dotyczącą spółki Twitter International Company (w sprawie upublicznienia na Twitterze prywatnych adresów polityków, sędziów i aktywistów pro-life);
  • przyjęciem wytycznych i prowadzeniem konsultacji w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych;
  • przyjęciem wytycznych i prowadzeniem konsultacji w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO;
  • przyjęciem zaleceń zalecenia w sprawie środków uzupełniających w związku z Schrems II (w konsekwencji wyroku TSUE w sprawie zasad transferu danych do USA).

Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych wymagają stałego doskonalenia i dostosowywania do aktualnych standardów. W związku z tym EROD zdecydowanie nie może narzekać na brak zadań. Instytucja zajmuje się również wszelkimi konfliktami i niejasnościami na tym gruncie, dlatego jej znaczenie jest ogromne.

Szkolenia RODO z ochrony danych osobowych

Ze względu na liczne zmiany w prawie ochrony danych osobowych oraz wysokie kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych i samorządowych, na popularności stale zyskują szkolenia RODO oraz dla inspektorów ochrony danych osobowych. Szkolenia takie pozwalają zbudować świadomość znaczenia ochrony danych osobowych wśród pracowników, przygotować i wdrożyć odpowiednie procedury oraz monitoring przestrzegania prawa ochrony danych osobowych.

Szkolenia i kursy z ochrody danych osobowych online

Szkolenia poświęcone RODO oraz kursy ochrony danych osobowych dostępne są zarówno jako tradycyjne szkolenia realizowane w sali szkoleniowej czy konferencyjnej, jak też jako szkolenia i kursy RODO online. Pozwala to podnosić wiedzę, zapoznawać się ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych oraz praktyką ochrony danych osobowych bez względu na naszą lokalizację. Co ciekawe, kursy ochrony danych osobowych online cechują się z reguły niższą ceną niż ich stacjonarne odpowiedniki. Nic dziwnego – firma szkoleniowa nie musi wynajmować sali szkoleniowej, zapewniać dojazdu trenera na miejsce szkolenia, ani dbać o logistykę szkolenia. Uczestnicy łączą się z użyciem swoich własnych komputerów z wirtualną salą szkoleniową, często z własnego domu lub zakładu pracy.

Dla uczestników szkolenia online z ochrony danych osobowych oznaczają oszczędność nie tylko na cenie szkolenia, ale także na kosztach podróży służbowych i na czasie pracy, który musieliby poświęcić na miejsce organizacji szkolenia.

2 odpowiedzi na “EROD – instytucje ochrony danych osobowych”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *