Komunikacja interpersonalna w firmie

Szkolenia z komunikacji interpersonalnej

„Czynnik ludzki” jest jednym z kluczowych aspektów, na który warto zwrócić uwagę, chcąc osiągnąć sukces biznesowy. Przedsiębiorstwo może dysponować najnowocześniejszym sprzętem, najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem i unikalnymi produktami, ale one nie „ożyją”, jeśli zespół nie będzie wystarczająco zmotywowany do działania i umiejętnie zarządzony. To dlatego fundamentem działalności każdej firmy jest sprawna komunikacja interpersonalna.

Komunikacja w biznesie niejedno ma imię. Przedsiębiorstwo, z jednej strony, jest częścią szeroko rozumianego otoczenia biznesowego. Komunikuje się więc z potencjalnymi klientami, z kontrahentami, z konkurencją, organizacjami lokalnymi, władzami czy mediami. Nie można jednak zapomnieć o drugiej stronie medalu, którą jest komunikacja interpersonalna. Można ją rozumieć jako wymianę informacji wewnątrz organizacji, nakierowaną na porozumienie.

Komunikacja interpersonalna: pozioma i pionowa

Komunikacja interpersonalna w organizacji niesie za sobą niezwykle poważne wyzwania. I tak:

  • w komunikacji poziomej (a więc między pracownikami na tym samym szczeblu w hierarchii) największym zagrożeniem wydaje się wybuch konfliktu interpersonalnego między członkami zespołu, który doprowadzi do destabilizacji funkcjonowania organizacji,
  • w komunikacji poziomej ryzykowne są m.in.: niejasne przekazywanie instrukcji działania, brak komunikacji wzajemnej (działającej nie tylko w kierunku góra-dół, ale i dół-góra) czy też błędy takie jak krytyka ad personam i brak przekazywania pozytywnego feedbacku.

Efektywna komunikacja, czyli jaka?

Aby nie narażać organizacji na konflikty i inne problemy wynikające z nieporozumień, należy zadbać o stworzenie polityki komunikacyjnej nastawionej na efektywność. Kluczowe są:

  • całkowita eliminacja lub dążenie do niwelacji barier komunikacyjnych – chodzi zarówno o te fizyczne (np. zbyt duży chaos, nieefektywne dostarczanie wiadomości w systemie on-line) jak i semantyczne (niejasne formułowanie komunikatów, problemy międzykulturowe itp.) oraz psychologiczne (stereotypy, uprzedzenia, obawy),
  • dobieranie właściwych narzędzi komunikacyjnych do charakteru przekazywanej informacji (np. jeśli kierownik chce udzielić pracownikowi reprymendy, powinien to zrobić podczas prywatnej rozmowy, a przekazania wiadomości całemu zespołowi warto dokonać przy pomocy systemu informatycznego, aby każdy dostał ją w tym samym czasie),
  • przekaz semantyczny – warto budować pozytywne komunikaty, które jednocześnie są przejrzyste i nie pozostawiają pola do interpretacji.

Za politykę komunikacyjną firmę powinny być odpowiedzialne kompetentne osoby – to głównie rola pionu HR, ale także managerów każdego szczebla. Warto więc zainwestować w wiedzę i umiejętności menedżerskie, co pozytywnie wpłynie na budowę otwartej kultury komunikacji w organizacji. Pomóc w tym mogą odpowiednie szkolenia menedżerskie dotyczące czy to asertywności, czy udzielania informacji zwrotnej, ale również właśnie komunikacji, zarządzania zespołem czy motywowania pracowników. Wszystkie te szkolenia przyczyniają się do rozwoju świadomości pracowników i umocnienia pozytywnej atmosfery w przedsiębiorstwie.

Jakie szkolenia wybierać?

Przy wyborze odpowiedniego szkolenia warto rozpocząć od analizy potrzeb szkoleniowych, ustalenia jaki jest aktualny stan wiedzy zespołów, poziom ich świadomości biznesowej, a następnie przeprowadzić proces porównania ofert szkoleń z wielu firm szkoleniowych. Pomóc w tym mogą między innymi portale agregujące oferty szkoleń, kursów czy konferencji o tematyce biznesowej i menedżerskiej.

Jedna odpowiedź do „Komunikacja interpersonalna w firmie”

  1. […] odpowiada przede wszystkim kadra managerska.” – pisze Sebastian Nowak w artykule „Efektywna komunikacja interpersonalna.” Dobry lider zespołu wie, w jaki sposób zarządzać swoimi pracownikami tak, aby nie […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *