Nowoczesna ewaluacja szkoleń – jak ją prowadzić?

Szkolenia pracowników

Sama organizacja szkoleń dla pracowników nie wystarczy, aby mieć pewność, że realnie podniosą oni swoje kwalifikacje. Właśnie dlatego tak ważne jest regularne sprawdzanie, jaka jest rzeczywista efektywność zajęć mających na celu wzmocnienie kompetencji. Z pomocą przychodzi ewaluacja szkoleń. Sprawdź, czym jest i w jaki sposób ją wykonać.

Na czym polega ewaluacja szkoleń?

Ewaluacja szkoleń, jak można się domyślić, jest oceną ich efektywności. Co jednak i w jaki sposób jest oceniane? Kluczowe w tym procesie jest sprawdzenie:

  • czy pracownicy są usatysfakcjonowani polityką szkoleniową firmy oraz konkretnymi warsztatami czy kursami, które zostały im zapewnione,
  • czy uczestnicy szkoleń rzeczywiście zdobyli potrzebną im wiedzę oraz nabyli nowe umiejętności potrzebne do lepszego wykonywania pracy,
  • czy wykorzystują oni zdobyte informacje w praktyce,
  • jak nowe kompetencje zespołu, zdobyte podczas warsztatów, seminariów i kursów przekładają się na efektywność działania całej organizacji oraz, docelowo, na jej wyniki finansowe.

Jak zatem widać, ewaluacja szkoleń odpowiada na wiele kluczowych pytań, a co najważniejsze – pozwala wytyczyć kierunek dalszego działania. Po uzyskaniu wyników oceny kierownictwo firmy ma możliwość:

  • podjęcia świadomej decyzji o kontynuowaniu współpracy ze szkoleniowcem lub jej zakończeniu,
  • modyfikacji zakresu zagadnień, na których koncentrują się szkolenia w oparciu o feedback pracowników,
  • dokonania zmian w polityce szkoleniowej – np. uwzględnienia w programie nie tylko szkoleń otwartych, ale również szkoleń zamkniętych, szytych na miarę.

Czytaj też: Jak zapewnić efektywność szkoleń w przedsiębiorstwie?

Jak prowadzić ocenę szkoleń?

Ocena szkoleń powinna być prowadzona:

  • regularnie – np. po każdym cyklu szkoleniowym lub co kwartał albo pół roku. Dzięki temu można uzyskać szerszy zakres danych do analizy,
  • w obiektywny sposób – dlatego powinni się nią zająć albo niezależni eksperci, albo pracownicy działu HR/ osoby na stanowiskach kierowniczych, które nie były zaangażowane bezpośrednio w przeprowadzone kursy i warsztaty,
  • w oparciu o odpowiednio dobrane narzędzia badawcze – mogą to być ankiety pracownicze, testy wiedzy i umiejętności oraz analizy danych dotyczących wyników osiąganych przez firmę, które odnoszą się do przedmiotu i celu szkolenia.

Prowadzenie ewaluacji przyniesie konkretną informację zwrotną o tym, czy aktualnie organizowane szkolenia opłacają się firmie, czy… warto dokonać poważnych zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *