Planowanie szkoleń

Sala szkoleniowo-konferencyjna

Wysokie kwalifikacje zespołu zwykle przekładają się na sukces całej organizacji. Dlatego też warto pracować nad stałym rozwijaniem kompetencji pracowników, np. poprzez szkolenia. Należy jednak wówczas zadbać o odpowiednie planowanie szkoleń – dzięki temu znacząco zwiększa się szansę na to, że przyniosą oczekiwane skutki i pomogą zrealizować cele firmy.

Planowanie szkoleń – czym jest i jak wygląda?

Szkolenia to bardzo ważny element rozwoju firmy. Na pewno nie powinny być jednak traktowane jako „sztuka dla sztuki”. W każdej organizacji przeznacza się określony budżet na rozwój – warto dobrze zastanowić się na jego rozdysponowaniem, aby inwestycja mogła przynieść realne korzyści. Planowanie szkoleń pozwala określić potrzeby danej organizacji w zakresie uzupełnienia wiedzy lub umiejętności zespołu, a następnie wybrać najlepsze metody ich spełnienia. To kilkuetapowy proces, który powinien być realizowany przede wszystkim przez menedżerów. Powinien on obejmować przede wszystkim:

  • analizę potrzeb i możliwości – należy określić dokładnie, czego pracownicy powinni się dowiedzieć lub nauczyć, a więc zdefiniować tzw. lukę szkoleniową;
  • określenie celów i uczestników szkolenia – na tym etapie należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto powinien wziąć udział w szkoleniu i zdefiniować, w osiągnięciu jakich celów ma pomóc;
  • dobór form szkolenia i zabezpieczenia logistycznego – na kolejnym etapie ustala się, jak dokładnie będzie wyglądało szkolenie i co jest potrzebne do realizacji programu.

Wybierając dostawcę usługi szkoleniowej również warto jest przeprowadzić dogłębny przegląd rynku, tak aby wybrane szkolenie spełniało zarówno nasze potrzeby w obszarze merytorycznym, jak też było atrakcyjne finansowo. Ceny szkoleń na rynku znacząco się różnią, to samo bądź zbliżone szkolenie w różnych firmach szkoleniowych znajdziemy w często znacznie różniących się cenach. Różnice te sięgają często kilkuset procent. Dlatego warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych serwisów szkoleniowych, w których w jednym miejscu znajdziemy oferty wielu organizatorów. Pozwoli to skrócić czas przeznaczony na wybór odpowiedniej oferty i zmaksymalizować efektywność inwestycji w szkolenia. Jednym z tego typu serwisów poświęconych szkoleniom jest serwis Eventis.pl.

Efektywne szkolenia – o czym pamiętać?

Postępowanie według powyższego schematu to pierwszy krok do efektywnego szkolenia. Jak jednak upewnić się, że wszystkie etapy zostaną zrealizowane prawidłowo? Jedną z kluczowych kwestii jest poprawne ustalenie luki szkoleniowej. Wymaga to dokładnego przeanalizowania aktualnej sytuacji, a więc przede wszystkim wiedzy i umiejętności pracowników oraz uzyskiwanych przez nich wyników. Następnie należy określić, jakie efekty ma przynieść szkolenie i jakie są oczekiwania dotyczące zmian standardów organizacyjnych lub funkcjonalnych firmy.

Sam dobór form szkolenia również jest bardzo ważny. Wyróżniamy m.in. szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe, szkolenia pasywne i szkolenia aktywne (aktywizujące), przeprowadzane na stanowisku pracy i poza nim, a także stosujące różne sposoby przekazywania wiedzy. Warto dokładnie się zastanowić, jaka forma szkolenia okaże się najefektywniejsza przy określonym zakresie i celach. Wykład czy prezentacja to zdecydowanie nie jedyne rozwiązanie!

Czytaj więcej: Jak zadbać o efektywność szkoleń?

Jedna odpowiedź do „Planowanie szkoleń”

  1. Awatar HRBP
    HRBP

    Myślę, że pojęcie polityki szkoleniowej wciąż nie jest znane w 90% polskich firm. Ale widać już nawet po ogłoszeniach o prace, że niektóre firmy dostrzegły szansę w tworzeniu programów rozwojowych dla pracowników. Generalnie dzisiaj pracowników trzeba też kształcić, a nie tylko wyszukiwać na rynku, bo pracy jest mnóstwo, a pracowników coraz mniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *