Kategorie
Zarządzanie

Planowanie szkoleń

Planowanie szkoleń i polityka szkoleniowa – dowiedz się na czym polega profesjonalne planowanie szkoleń, jak to robić i na jakie korzyści może liczyć twoja firma planując szkolenia.

Wysokie kwalifikacje zespołu zwykle przekładają się na sukces całej organizacji. Dlatego też warto pracować nad stałym rozwijaniem kompetencji pracowników, np. poprzez szkolenia. Należy jednak wówczas zadbać o odpowiednie planowanie szkoleń – dzięki temu znacząco zwiększa się szansę na to, że przyniosą oczekiwane skutki i pomogą zrealizować cele firmy.

Planowanie szkoleń – czym jest i jak wygląda?

Szkolenia to bardzo ważny element rozwoju firmy. Na pewno nie powinny być jednak traktowane jako „sztuka dla sztuki”. W każdej organizacji przeznacza się określony budżet na rozwój – warto dobrze zastanowić się na jego rozdysponowaniem, aby inwestycja mogła przynieść realne korzyści. Planowanie szkoleń pozwala określić potrzeby danej organizacji w zakresie uzupełnienia wiedzy lub umiejętności zespołu, a następnie wybrać najlepsze metody ich spełnienia. To kilkuetapowy proces, który powinien być realizowany przede wszystkim przez menedżerów. Powinien on obejmować przede wszystkim:

  • analizę potrzeb i możliwości – należy określić dokładnie, czego pracownicy powinni się dowiedzieć lub nauczyć, a więc zdefiniować tzw. lukę szkoleniową;
  • określenie celów i uczestników szkolenia – na tym etapie należy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto powinien wziąć udział w szkoleniu i zdefiniować, w osiągnięciu jakich celów ma pomóc;
  • dobór form szkolenia i zabezpieczenia logistycznego – na kolejnym etapie ustala się, jak dokładnie będzie wyglądało szkolenie i co jest potrzebne do realizacji programu.

Wybierając dostawcę usługi szkoleniowej również warto jest przeprowadzić dogłębny przegląd rynku, tak aby wybrane szkolenie spełniało zarówno nasze potrzeby w obszarze merytorycznym, jak też było atrakcyjne finansowo. Ceny szkoleń na rynku znacząco się różnią, to samo bądź zbliżone szkolenie w różnych firmach szkoleniowych znajdziemy w często znacznie różniących się cenach. Różnice te sięgają często kilkuset procent. Dlatego warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych serwisów szkoleniowych, w których w jednym miejscu znajdziemy oferty wielu organizatorów. Pozwoli to skrócić czas przeznaczony na wybór odpowiedniej oferty i zmaksymalizować efektywność inwestycji w szkolenia. Jednym z tego typu serwisów poświęconych szkoleniom jest serwis Eventis.pl.

Efektywne szkolenia – o czym pamiętać?

Postępowanie według powyższego schematu to pierwszy krok do efektywnego szkolenia. Jak jednak upewnić się, że wszystkie etapy zostaną zrealizowane prawidłowo? Jedną z kluczowych kwestii jest poprawne ustalenie luki szkoleniowej. Wymaga to dokładnego przeanalizowania aktualnej sytuacji, a więc przede wszystkim wiedzy i umiejętności pracowników oraz uzyskiwanych przez nich wyników. Następnie należy określić, jakie efekty ma przynieść szkolenie i jakie są oczekiwania dotyczące zmian standardów organizacyjnych lub funkcjonalnych firmy.

Sam dobór form szkolenia również jest bardzo ważny. Wyróżniamy m.in. szkolenia indywidualne i szkolenia grupowe, szkolenia pasywne i szkolenia aktywne (aktywizujące), przeprowadzane na stanowisku pracy i poza nim, a także stosujące różne sposoby przekazywania wiedzy. Warto dokładnie się zastanowić, jaka forma szkolenia okaże się najefektywniejsza przy określonym zakresie i celach. Wykład czy prezentacja to zdecydowanie nie jedyne rozwiązanie!

Czytaj więcej: Jak zadbać o efektywność szkoleń?

W odpowiedzi na “Planowanie szkoleń”

Myślę, że pojęcie polityki szkoleniowej wciąż nie jest znane w 90% polskich firm. Ale widać już nawet po ogłoszeniach o prace, że niektóre firmy dostrzegły szansę w tworzeniu programów rozwojowych dla pracowników. Generalnie dzisiaj pracowników trzeba też kształcić, a nie tylko wyszukiwać na rynku, bo pracy jest mnóstwo, a pracowników coraz mniej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *