Praca zdalna – jakie systemy mogą wspierać pracę zdalną w firmie?

Praca zdalna

Praca zdalna w zespole może być sporym wyzwaniem. Szczególnie jeśli musi być podjęta nagle, bez wcześniejszego przygotowania. Na szczęście w sieci nie brakuje niezwykle przydatnych systemów wspierających zarówno komunikację pomiędzy pracownikami, jak i delegowanie zadań, organizację pracy czy współdzielenie plików. Poznaj najpopularniejsze z nich i wybierz rozwiązanie dla swojego zespołu!

Systemy do komunikacji zdalnej w zespole

Zdalna komunikacja zespołowa bez odpowiednich narzędzi może być prawdziwym koszmarem. Na szczęście istnieją systemy, które znacznie ją ułatwiają. W zależności od potrzeb możesz wybrać np.:

  • Slack – najpopularniejsze rozwiązanie biznesowe integrujące czat, rozmowy głosowe i wideo z możliwością udostępniania plików,
  • Zoom – narzędzie do wideokonferencji, za którego pomocą można prowadzić również webinary w bardzo dużych grupach (nawet do 1000 osób w płatnej wersji),
  • Microsoft Teams – czat połączony z możliwością zespołowych rozmów wideo oraz współdzielenia plików,
  • Google Hangouts Meet – intuicyjne biznesowe narzędzie do wideokonferencji stanowiące część G Suite.

Systemy do zespołowej pracy zdalnej

W sieci można znaleźć również narzędzia, dzięki którym możliwa jest wspólna praca zdalna w czasie rzeczywistym. Taką opcję oferuje po części wymieniony wyżej Zoom, który w płatnej wersji umożliwia przekazanie innemu członkowi zespołu kontroli nad swoim komputerem czy też udostępnienie ekranu. Bardziej zaawansowane instrumenty tego typu to zaś:

  • VSCode Live Share – wtyczka do edytora VSCode, dzięki której programiści mogą jednocześnie pracować nad tym samym kodem, współdzieląc pliki, terminal, lokalny serwer, a nawet sesje debuggera;
  • Miro Board – przestrzeń do jednoczesnej pracy kilku osób na wirtualnej białej tablicy o nieograniczonej powierzchni (podobnie działa AWW App oraz Mural.co)

Systemy do organizacji pracy

Jak w sposób zdalny rozdzielić zadania pomiędzy współpracowników i sprawić, żeby każdy wiedział, co musi zrobić? To nie musi być trudne. Pracę w tym zakresie ułatwią m.in.:

  • Trello – darmowe narzędzie w formie wirtualnej tablicy, na której umieszcza i grupuje się zadania do wykonania, z możliwością przypisania ich konkretnym osobom,
  • Jira – rozbudowane narzędzie do zarządzania zespołami i zadaniami oraz śledzenia postępów każdego z pracowników,
  • Nozbe i Nozbe Teams – aplikacje do delegowania zadań i współpracy w oparciu o system projektowy.

Systemy do współdzielenia plików

Dzielić się plikami można poprzez wiele wymienionych wyżej aplikacji. Nie zawsze jest to jednak wystarczający system. Dlatego przydają się również Google Drive, Dropbox czy One Drive, w których dane można uporządkować w folderach, mając jednocześnie kontrolę nad dostępem do nich. Pracę zdalną niejednokrotnie ułatwiają też Dokumenty Google i Arkusze Google – to zasadniczo Word i Excel w postaci online. Dzięki nim na jednym dokumencie może bez problemu pracować kilka osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *