Programy stypendialne dla obywateli Ukrainy

W naszym kraju gości obecnie Ukraińców. Jedni przybyli do Polski w celach zawodowych, inni to uchodźcy uciekający przed wojną. Polska od samego początku jest silnie zaangażowana w pomoc dla Ukraińców – wspiera ich zarówno w codziennym życiu, jak i w realizowaniu swoich pasji i działań zawodowych. Obywatele Ukrainy mogą także skorzystać z przeznaczonych dla obcokrajowców programów stypendialnych, które mają za zadanie nie tylko umożliwić im realizowanie swojej działalności naukowej w Polsce, lecz także mieć istotny, osobisty wkład w rozwój współpracy międzynarodowej w regionie Europie Wschodniej.

Stypendia dla Ukraińców. Programy Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Programy stypendialne skierowane do obywateli Ukrainy są dostępne m.in. w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. To państwowa osoba prawna powołana z mocy ustawy i nadzorowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, której zadaniem jest rozwijanie współpracy pomiędzy państwami Europy Środkowo-Wschodniej oraz wspieranie obywateli tych krajów w ich dążeniu do demokracji i niezależności.

Zadanie to Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego realizuje przy pomocy różnych programów. Jednym z nich są stypendia dla Ukraińców, które pozwalają obywatelom tego kraju kontynuować swoją działalność naukową w Polsce. Centrum Mieroszewskiego oferuje stypendia dla naukowców, dziennikarzy, analityków oraz osób związanych ze światem kultury. 

Programy stypendialne Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zostały stworzone specjalnie z myślą o ambitnych, młodych ludziach z Ukrainy i nie tylko, którzy chcą kontynuować swoje prace badawcze we współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, ośrodkami kulturalnymi, wydawnictwami, redakcjami i innymi podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w propagowanie ważnych wartości we współczesnym społeczeństwie. Stypendia dla Ukraińców dają szansę na realizację ich planów naukowych bez martwienia się o niezbędne do tego celu środki finansowe.

Kto może ubiegać się o stypendium w Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego?

Stypendia Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego są skierowane nie tylko do Ukraińców, lecz także do obywateli innych krajów, którzy chcieliby kontynuować swoją pracę badawczą i naukową w Polsce, we współpracy z naszymi ośrodkami akademickimi, instytucjami kultury, wydawnictwami i innymi instytucjami zaangażowanymi w działalność kulturalną. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego prowadzi bliską współpracę z tego typu instytucjami, dzięki czemu jego stypendyści mogą realizować założony przez siebie program stypendium, uzyskując merytoryczne wsparcie w wypełnianiu wszystkich, związanych z nim obowiązków.

Stypendia dla Ukraińców i obywateli innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej mają na celu nie tylko zaoferowanie istotnego wsparcia młodym, ambitnym i zaangażowanym w działalność naukową osobom, lecz także rozwijanie współpracy międzynarodowej między Polską a ich rodzinnym krajem, wymianę wiedzy i doświadczeń, a także danie szansy osobom szczególnie uzdolnionym na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań we wspierającym środowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *