Służba utrzymania ruchu – czym jest, jaka jest jej rola?

Utrzymanie ruchu

Dowiedz się na czym polega praca służb utrzymania ruchu oraz jakie są nowoczesne koncepcje w podejściu do utrzymania ruchu. Jak zarządzać utrzymaniem ruchu w przedsiębiorstwie oraz jak zamawiać usługi serwisowe na zewnątrz?

‍Usługi serwisowe są niezbędnym elementem każdej firmy lub organizacji. Pomagają one zapewnić, że wszystkie urządzenia, obiekty i systemy są w odpowiednim stanie technicznym oraz że pozostają bezpieczne i niezawodne. Usługi konserwacyjne odgrywają ważną rolę w zapobieganiu problemom przed ich wystąpieniem i są kluczowym czynnikiem w utrzymaniu wydajności operacyjnej. Dzięki rutynowym kontrolom, konserwacji i naprawom sprzętu, obiektów i systemów usługi konserwacyjne zwiększają trwałość aktywów i pomagają obniżyć koszty związane z nieoczekiwanymi naprawami i wymianami. Ponadto usługi serwisowe pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać wypadkom, a także zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności organizacji. Usługi konserwacyjne stanowią kluczową część każdej firmy lub organizacji i są niezbędne do jej pomyślnego funkcjonowania. Każda usługa konserwacji czy serwisu może być wykonana przy pomocy wewnętrznej Służby Utrzymania Ruchu (SUR) lub też powierzona partnerom zewnętrznym.

Co to jest usługa serwisowa?

Usługa serwisowa, czy też usługa konserwacji to umowa z dostawcą, która zapewnia konserwację konkretnego sprzętu lub grupy aktywów, np. parku maszynowego, floty transportowej itp. Często jest to usługa łączona, która obejmuje naprawy, konserwację zapobiegawczą i usługi na wezwanie. Może również zawierać umowę gwarancyjną, która obejmuje koszty pracy, jeśli produkt został zainstalowany nieprawidłowo lub jeśli wystąpiły problemy z instalacją. Usługi konserwacyjne są niezbędne dla każdej firmy lub organizacji. Pomagają one zapewnić, że wszystkie urządzenia, obiekty i systemy są w odpowiednim stanie roboczym oraz że pozostają bezpieczne i niezawodne. Usługi konserwacyjne odgrywają ważną rolę w zapobieganiu problemom przed ich wystąpieniem i są kluczowym czynnikiem w utrzymaniu wydajności operacyjnej.

Każda firma zarządzająca produkcją, parkiem maszynowym czy nawet budynkami stoi przed koniecznością zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania, serwisowania, konserwacji, napraw itp. Funkcje te mogą być zapewnione przez zewnętrznych partnerów, jak też powierzane w części lub całości, wewnętrznej Służbie Utrzymania Ruchu. Czym jest SUR? SUR to ogół zespołów i pracowników oraz narzędzi i procedur, których zadaniem jest utrzymanie jak najwyższej dostępności środków produkcji do użycia, planowanie i przeprowadzanie ich konserwacji i napraw oraz minimalizacja kosztów.

Jaka jest rola służb utrzymania ruchu (SUR)?

Służba utrzymania ruchu jest odpowiedzialna za inspekcję i testowanie sprzętu, utrzymanie obiektu i systemów oraz naprawy i wymianę komponentów w razie potrzeby. Służby utrzymania ruchu są istotną częścią każdej firmy lub organizacji i są odpowiedzialne za prowadzenie prewencyjnych działań konserwacyjnych w sposób powtarzalny. Usługi konserwacyjne należy postrzegać jako długoterminową inwestycję, która pomaga zapewnić długowieczność sprzętu i obiektów oraz zmniejszyć koszty nieoczekiwanych napraw i wymian. Służby konserwacyjne powinny posiadać wiedzę na temat działania wszystkich urządzeń, które są zainstalowane w obiekcie. Mogą zidentyfikować problematyczne bądź niosące ryzyko kwestie zanim spowodują awarię lub problem, co pomaga zminimalizować czas przestoju. Służby konserwacyjne mają również dostęp do odpowiednich części i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia napraw, dbają o ich wcześniejsze zamówienie i zmagazynowanie w celu użycia w odpowiednim momencie bądź też opracowują plany dostaw just in time.

Usługi utrzymania ruchu, dlaczego to ważne?

 • Służby utrzymania ruchu zapewniają niezbędną, zaplanowaną kontrolę i działania konserwacyjne w celu zapewnienia długoterminowej wydajności sprzętu i obiektów. SUR pomagają zapewnić prawidłowe działanie i zapobiegają kosztownym naprawom.
 • Usługi konserwacyjne są niezbędne w przypadku systemów, sprzętu i obiektów o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa.
 • Działania konserwacyjne pomagają zapobiegać katastrofalnym awariom poprzez przeprowadzanie rutynowych kontroli i wykonywanie niezbędnych czynności konserwacyjnych, takich jak wymiana oleju i filtrów.
 • Usługi serwisowe i konserwacyjne pomagają przedłużyć okres eksploatacji sprzętu poprzez przeprowadzanie rutynowych kontroli i wymianę komponentów w razie potrzeby.
 • Działania konserwacyjne podejmowane w utrzymaniu ruchu pomagają zmniejszyć koszty przestojów dzięki regularnemu przeprowadzaniu działań konserwacyjnych.
 • Usługi konserwacyjne pomagają zmniejszyć ryzyko wypadków poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego sprzętu i urządzeń.
 • Usługi konserwacyjne pomagają zmniejszyć koszty nieoczekiwanych napraw i wymian poprzez regularne prowadzenie prewencyjnych działań konserwacyjnych, a dzięki temu usprawniają planowanie finansowe oraz planowanie produkcji.
 • Zaplanowane usługi konserwacyjne pomagają zmniejszyć zużycie energii poprzez przeprowadzanie kontroli i wykonywanie odpowiednich czynności konserwacyjnych, co przekłada się na zapotrzebowanie energetyczne.
 • Usługi konserwacyjne pomagają zmniejszyć ryzyko niezgodności z przepisami poprzez przeprowadzanie kontroli i działań konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami kodeksów, norm i przepisów. Zapewnienie zgodności działania przedsiębiorstwa z przepisami prawa (tzw. compliance) pozwala unikać ryzyk finansowych i reputacyjnych.

Podejścia do utrzymania ruchu

Istnieją różne rodzaje usług konserwacyjnych oraz różne koncepcje pracy Służb Utrzymania Ruchu. Do najważniejszych z nich zaliczamy:

 • Konserwacja zapobiegawcza. Ten rodzaj konserwacji ma na celu zapobieganie nagłym awariom i wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu. Obejmuje ona zaplanowane kontrole i czynności konserwacyjne, których celem jest wyprzedzające zapobieganie wystąpieniu awarii
 • Konserwacja naprawcza. Ten rodzaj konserwacji jest wymagany, gdy urządzenie nagle się zepsuje. Celem konserwacji naprawczej jest jak najszybsza naprawa sprzętu, aby przywrócić jego normalne działanie. Wiele przedsiębiorstw nie zarządzających krytycznymi elementami decyduje się stosować konserwację naprawczą jako świadomą strategię działania. Park maszynowy świadomie jest eksploatowany aż do wystąpienia awarii i dopiero wówczas podejmowane są działania naprawcze.
 • Utrzymanie planowe. Utrzymanie planowe czy też konserwacja planowa polega na regularnym planowaniu napraw i wymiany elementów. Planowana konserwacja pomaga zapobiegać nagłym awariom, wydłuża żywotność sprzętu i zmniejsza koszty niespodziewanych napraw. Pozwala lepiej planować koszty oraz produkcję, która nie jest obarczona niespodziewanymi przerwami.
 • Konserwacja na wezwanie. Konserwacja na wezwanie polega na wysłaniu technika na miejsce instalacji sprzętu, celem przeprowadzenia konserwacji w dogodnym momencie bądź w chwili, gdy odpowiednie służby uznały ryzyko wystąpienia awarii za wysokie. Technik diagnozuje niezbędne do podjęcie działania i podejmuje się ich wykonania w ustalonym czasie.

Jak wybrać dostawcę usług serwisowych?

Przy wyborze zewnętrznego usługodawcy usług serwisowych i konserwacyjnych ważne jest, aby był on renomowany, miał doświadczenie w branży i znał sprzęt i/lub system, który wymaga usług serwisowych. Przy wyborze dostawcy usług warto również ocenić jego doświadczenie i osiągnięcia poprzez sięgnięcie po referencje. Ważne jest również, aby rozważyć rodzaj i poziom usług konserwacyjnych świadczonych przez sprzedawcę oraz to, czy usługi te spełniają wymagania użytkownika – częścią tego procesu powinno być również rozważnie serwisowania w danym obszarze poprzez wewnętrzne służby utrzymania ruchu. Podczas oceny dostawców usług konserwacyjnych ważne jest uzyskanie szczegółowych propozycji, przegląd proponowanych zapisów umownych, a także weryfikacja jakości oraz certyfikatów dostawców. Istotne jest wspólne zaplanowanie działań poprzez stworzenie odpowiednich harmonogramów.

Znaczenie konserwacji zapobiegawczej

Służby utrzymania ruchu stanowią istotną część każdej firmy i są odpowiedzialne za regularne przeprowadzanie prewencyjnych działań konserwacyjnych. Konserwacja zapobiegawcza pomaga przedłużyć żywotność sprzętu i zmniejszyć koszty niespodziewanych napraw. Pomaga też zapobiegać nagłym awariom i zapewnia zgodność z przepisami. Usługi konserwacji zapobiegawczej obejmują inspekcje i zaplanowane czynności konserwacyjne, działania związane z czyszczeniem, naprawą i wymianą itp.

Plan usług konserwacyjnych

Dostawca usług konserwacyjnych, zarówno wewnętrzny w postaci SUR, jak i zewnętrzny, powinien dostarczać szczegółowe harmonogramy prowadzenia usług konserwacyjnych. Istotne jest również opracowywanie i dostarczanie okresowych raportów, które pomagają śledzić postępy w realizacji planu, zarządzać budżetem na utrzymanie ruchu oraz lepiej planować produkcję. Chcąc sprawnie realizować plan usług konserwacyjnych niezbędne jest, aby firma zapewniała dostawcy usług utrzymania dostęp do sprzętu, obiektów i systemów oraz była świadoma rodzaju sprzętu i systemów, które mogą wymagać dostępu. Niezbędne jest również ustanowienie skutecznej komunikacji z dostawcą usług utrzymania ruchu.

Znaczenie monitorowania i śledzenia usług

Jedną z popularnych metod wykorzystywanych w utrzymaniu ruchu jest monitorowanie i śledzenie np. parku maszynowego, w celu przewidywania awarii oraz szacowania poziomu ryzyka. Organizacje mogą wykorzystywać różne technologie do monitorowania i śledzenia działania systemów, takie jak komputerowe systemy zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS) i systemy śledzenia identyfikacji radiowej (RFID). Systemy te zapewniają status usługi, pozwalają również monitorować pracę techników, identyfikując wykonane prace i użyte części.

Utrzymanie ruchu w organizacjach oraz podejście do różnych koncepcji utrzymania ruchu stale ewoluuje w celu znalezienia optymalnych, efektywnych kosztowo rozwiązań. Dlatego niezbędne jest stałe inwestowanie w służby utrzymania ruchu, ich wiedzę, poziom kompetencji oraz narzędzia wykorzystywane w pracy. Jedną z metod pozwalających na rozwój SUR są szkolenia dla SUR. Mogą one dotyczyć koncepcji utrzymania ruchu, narzędzi wykorzystywanych w UR, systemów wspierających prace konserwacyjne, serwisowe i naprawcze. Szkolenia dla SUR pozwalają również zbudować odpowiedni poziom kompetencji osobistych pracowników wchodzących w skład zespołów utrzymania ruchu.

Czytaj też: Co to jest lean manufacturing?

Jedna odpowiedź do „Służba utrzymania ruchu – czym jest, jaka jest jej rola?”

 1. Awatar Daro
  Daro

  no no, jak taka Pani tam pracuje, to ja jestem chętny 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *