Szkolenia z wykorzystania danych satelitarnych w administracji publicznej

Szkolenia dla administracji publicznej w ramach projektu Sat4Envi

Rozwój technologii w ostatnich kilkunastu latach znacząco przyśpieszył i coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy ludzie nie nadążają za możliwościami, które oferują nowoczesne technologie. Dzieje się tak m.in. w obszarze technologii satelitarnych, w których nie tylko dokonał się ogromny postęp technologiczny, ale również stały się one dużo łatwiej dostępne. Główną barierą ich wykorzystania staje się brak wiedzy jak technologie te mogą wpłynąć na codzienne życie, działanie firm bądź też samorządów i instytucji publicznych. Właśnie do przedstawicieli administracji publicznej Polska Agencja Kosmiczna kieruje najnowszy cyk szkoleń w ramach projektu Sat4Envi, którego celem jest rozwój świadomości i wiedzy w tym obszarze.

Szkolenia dla administracji publicznej

Polska Agencja Kosmiczna realizuje projekt Sat4Envi, w ramach którego przewidziany jest cykl szkoleń dla urzędników i przedstawicieli administracji publicznej dotyczących rozwoju wiedzy i budowania świadomości jakie korzyści płyną ze stosowania danych satelitarnych w rozmaitych obszarach działania samorządów, agend rządowych i innych instytucji administracji publicznej.

Dane satelitarne stały się powszechnie dostępne, a ich koszt znacząco zmalał na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, dzięki czemu wiele instytucji może sięgnąć po nie w celu zapewnienia sprawniejszego nadzoru, kontroli czy ewidencji. Dane te mogą być wykorzystane do usprawnienia gospodarki przestrzennej, monitoringu zasobów wodnych i leśnych, wspierania ochrony ludności i dóbr materialnych przed zagrożeniami naturalnymi oraz efektywnego użytkowania przestrzeni rolniczej i innych.

Zastosowania danych satelitarnych

Jednym z zastosowań danych satelitarnych może być wykrywanie samowoli budowlanych. Niedawny przypadek tragicznej w skutkach samowoli budowlanej posadowionej na stoku w Bukowinie Tatrzańskiej pokazuje jakie znaczenie ma sprawny i szybki nadzór instytucji państwowych. Dach budynku posadowionego bez wymaganych pozwoleń na jednym ze stoków narciarskich nie wytrzymał naporu silnego wiatru. Konstrukcja została uniesiona, a następnie dach przygniótł 4 osoby. 2 osoby zginęły na stoku, trzecia osoba w drodze do szpitala.

W trakcie badania sytuacji w mediach wielokrotnie pojawiały się stwierdzenia, poparte również raportami Najwyższej Izby Kontroli, że instytucje państwowe, w tym Generalny Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie nadążają z kontrolami przestrzeni publicznej i są nieefektywne w wykrywaniu samowoli budowlanych. Tego typu działania mogą być znacząco usprawnione m.in. dzięki danym satelitarnym, które pozwalają wykrywać nowe obiekty. Sprawdzenie w bazie w sposób automatyczny bądź ręczny czy wykryty obiekt posiada pozwolenie na budowę pozwoliłby znacząco usprawnić ten proces.

Projekt Sat4Envi

Projekt  „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Jego celem jest budowa kompleksowego systemu pozwalającego na powszechne i łatwe korzystanie z cyfrowej informacji satelitarnej. Docelowo pozwoli on na stałe gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych satelitarnych.

Polska Agencja Kosmiczna w ramach projektu Sat4Envi przygotowuje również kompleksowy program wsparcia administracji publicznej w wykorzystywaniu danych satelitarnych. Obejmuje on przede wszystkim przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla administracji publicznej oraz instytucji wykonujących zadania publiczne, których celem jest zwiększenie świadomości użyteczności danych satelitarnych w realizacji zadań publicznych. Uczestnictwo w szkoleniach dla administracji publicznej pozwoli nabyć kompetencje w zakresie metod pozyskiwania danych satelitarnych i dostępu do nich, opracowania i analizy pozyskanych danych oraz możliwości zastosowania ich w codziennej pracy.

Najbliższe szkolenia w ramach projektu zaplanowane są na 26 lutego i 11 marca 2020 r. w Warszawie (zobacz też: szkolenia Warszawa). Kolejne szkolenia będą dostępne w Warszawie, Krakowie i Gdyni i potrwają do końca września 2020 roku. Agencja oferuje dwa poziomy szkoleń: szkolenia jednodniowe skierowane do kadry kierowniczej oraz dwudniowe adresowane do specjalistów odpowiedzialnych za realizację zadań administracji publicznej powiązanych z gospodarką przestrzenną, gospodarką wodną, monitorowaniem środowiska oraz zasobów naturalnych, leśnych i rolniczych, infrastrukturą drogową, ochroną zabytków i dziedzictwa narodowego.

Udział w szkoleniach można zgłaszać poprzez elektroniczne formularze rejestracyjne dostępne na na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej poświęconej szkoleniom w projekcie Sat4Envi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *