Szkolenia zawodowe dla farmaceutów

Farmaceuci w pracy

Farmacja jest jedną z dziedzin nauki i pracy, która wymaga ciągłego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Jest to ważne do tego stopnia, że obowiązek ten został uregulowany prawnie w ustawie Prawo farmaceutyczne. Dowiedz się, czym charakteryzują się niezbędne szkolenia dla farmacji, w jakim celu i na jakich zasadach są przeprowadzane.

Czym są szkolenia farmaceutów?

Szkolenia farmaceutów to specjalne programy edukacyjne organizowane dla przedstawicieli tego zawodu zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych. Zgodnie z przepisami prawa muszą oni w każdym pięcioletnim okresie edukacyjnym (rozliczeniowym) zdobyć 100 punktów przyznawanych za udział w szkoleniach. Ich wybór jest kwestią indywidualną, a dostępność dość szeroka. Szkolenia dla farmacji obejmują bardzo szeroką tematykę i są realizowane w różnych formach. Punkty można zdobyć za:

 • wykład zakończony testem, realizowany stacjonarnie (max. 20 pkt);
 • kurs realizowany online z ograniczonym dostępem (max. 10 pkt);
 • kurs w ramach szkolenia specjalizacyjnego (max. 25 pkt plus 50 pkt za uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego lub tytułu naukowego profesora nauk farmaceutycznych);
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu naukowo-szkoleniowym towarzystwa naukowego, Naczelnej Izby Aptekarskiej, okręgowej izby aptekarskiej (5 pkt za referat);
 • udział w posiedzeniu naukowo-szkoleniowym Naczelnej Izby Aptekarskiej lub okręgowej izby aptekarskiej (2 pkt);
 • przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, sympozjum lub konferencji naukowej (10 pkt za referat);
 • udział w kongresie, zjeździe, sympozjum, konferencji naukowej (max. 10 pkt – 2 pkt za każdy dzień);
 • opublikowanie jako autor albo współautor książki naukowej, popularnonaukowej, artykułu, tłumaczenia z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu (punktacja w zależności od typu publikacji, max. 50 pkt);
 • sprawowanie opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę lub staż w aptece (max. 18 pkt);
 • pełnienie funkcji kierownika specjalizacji (max. 30 pkt);
 • sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi obowiązkowe przeszkolenie uzupełniające lub obowiązkowe praktyki wakacyjne w trakcie studiów (max. 18 pkt);
 • realizowanie stażu lub praktyk zagranicznych w zagranicznych ośrodkach prowadzących staże dla farmaceutów (max. 20 pkt),
 • indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymienionego w odrębnych przepisach (max. 10 pkt – 5 pkt za tytuł)

Cele szkolenia dla farmacji

Głównym celem szkoleń dla farmacji jest aktualizacja wiedzy specjalistów z tego zakresu zgodnie z najnowszymi osiągnięciami branżowymi. Tematyka szkoleń może dotyczyć też regulacji prawnych związanych z wykonywaniem zawodu farmaceuty lub nowoczesnych metod zarządzania apteką czy hurtownią farmaceutyczną, co pozwala przedstawicielom tego zawodu jeszcze sprawniej realizować swoje zadania. Tryb szkolenia farmaceutów jest zestandaryzowany po to, by zapewnić najwyższy, a jednocześnie ujednolicony poziom przekazywanej wiedzy.

Jedna odpowiedź do „Szkolenia zawodowe dla farmaceutów”

 1. Awatar Farmaceuta
  Farmaceuta

  Czy ktoś zna jakieś fajne kongresy czy konferencje w najbliższym czasie z punktami?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *