Train the trainer – kompendium wiedzy dla trenerów

Szkolenia Train The Trainer

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakie umiejętności są potrzebne, aby być dobrym trenerem? Jeśli tak, to artykuł o train the trainer jest dla Ciebie! Dowiesz się, czym jest train the trainer, jakie zagadnienia są omawiane podczas szkoleń dla trenerów oraz jak szkolenia „train-the-trainer” mogą pomóc Ci rozwijać umiejętności trenerskie, projektować programy szkoleniowe i oceniać efektywność szkoleń.

Co oznacza tain-the-trainer?

Termin „train-the-trainer” oznacza szkolenie osób, które następnie mają szkolić innych pracowników lub uczestników. Jest to rodzaj programu szkoleniowego, który ma na celu przekazanie umiejętności i wiedzy nie tylko w zakresie tematu szkolenia, ale także w zakresie metod i technik szkoleniowych.

W ramach programu „train-the-trainer” uczestnicy zdobywają umiejętności dotyczące projektowania i prowadzenia szkoleń, zarządzania grupą szkoleniową, dostosowywania szkoleń do różnych potrzeb i stylów uczenia się oraz oceniania efektywności szkolenia.

Szkolenie trenerów jest często stosowane w korporacjach, organizacjach non-profit, szkołach i innych instytucjach, które regularnie przeprowadzają szkolenia dla swoich pracowników lub członków. Dzięki szkoleniu trenerów organizacje mogą zwiększyć skuteczność swoich programów szkoleniowych, a także zaoszczędzić czas i koszty szkolenia poprzez wykorzystanie wewnętrznych zasobów.

Program szkolenia trenerskiego

Każdy program szkolenia dla trenerów różni się w zależności od jego autora, czasu trwania, celów szkoleniowych itp. W podstawowym programie szkolenia „train-the-trainer” omawiane są jednak najczęściej następujące zagadnienia:

I. Sesja: Wprowadzenie do szkolenia trenerów

 • Rola i cechy skutecznego trenera
 • Etapy szkolenia trenerów: projektowanie, prowadzenie, ocena
 • Zasady efektywnego szkolenia

II. Sesja: Projektowanie szkolenia

 • Identyfikacja celów i potrzeb szkoleniowych
 • Wybór metod i technik szkoleniowych
 • Tworzenie planu szkolenia i materiałów szkoleniowych
 • Dostosowanie szkolenia do różnych grup odbiorców

III. Sesja: Prowadzenie szkolenia

 • Budowanie relacji z grupą szkoleniową
 • Techniki aktywizujące i motywujące uczestników
 • Rozwiązywanie problemów podczas szkolenia
 • Wykorzystanie multimediów i innych narzędzi szkoleniowych

IV. Sesja: Ocena efektywności szkolenia

 • Wskaźniki i metody oceny szkolenia
 • Analiza feedbacku uczestników
 • Mierzenie transferu szkoleniowego
 • Udoskonalanie przyszłych programów szkoleniowych

V. Sesja: Rozwój trenera

 • Strategie rozwoju zawodowego dla trenerów
 • Doskonalenie umiejętności trenerskich
 • Samoocena i feedback od innych trenerów
 • Planowanie własnej kariery jako trenera

W ramach szkolenia omawiane są też zagadnienia z zakresu rozwoju i motywowania pracowników, rozwoju warsztatu trenera oraz narzędzi szkoleniowych. W programie więc często pojawią się zagadnienia takie jak trening trenerów, szkolenie pracowników, budowanie zespołu, motywowanie pracowników, rozwój zawodowy, zarządzanie wiedzą, efektywność szkolenia, projektowanie programów szkoleniowych, kreatywne podejście do szkolenia, rozwiązywanie problemów, komunikacja interpersonalna, aktywne metody nauczania, technologie szkoleniowe, dostosowanie do różnych stylów uczenia się, odpowiedzialność za efektywność szkolenia itp.

Gdzie szukać szkoleń dla trenerów wewnętrznych?

Listę szkoleń skierowanych do trenerów wewnętrznych, trenerów biznesu i dotyczących metodyki train the trainer znajdziemy w portalu Eventis. Pozwala ona prześledzić program i terminy zbliżających się szkoleń oraz kursów, zapoznać z ich grupą docelową, sylwetkami osób prowadzących zajęcia merytoryczne oraz kosztami i warunkami uczestnictwa. Strona pozwala również na bezpłatną rejestrację na wybrny kurs lub szkolenie.

Jak długo trwają szkolenia train the trainer?

Czas trwania szkoleń „train-the-trainer” zależy od wielu czynników, takich jak poziom zaawansowania uczestników, zakres szkolenia, styl szkolenia i preferencje klienta. Może to być intensywny kilkudniowy program szkoleniowy lub kilka sesji szkoleniowych rozłożonych na kilka tygodni lub miesięcy. Przybierają one często postać studiów czy też programów rozwojowych zwanych Akademia Trenera itp.

Często szkolenia „train-the-trainer” są projektowane w taki sposób, aby były elastyczne i dostosowane do potrzeb klienta. Można je dostosować do konkretnego czasu szkoleniowego, a także do poziomu zaawansowania i doświadczenia uczestników.

W przypadku krótkich, intensywnych szkoleń, trwających kilka dni, uczestnicy uczą się technik szkoleniowych, projektowania programów szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń. W przypadku szkoleń długoterminowych, uczy się również rozwijania umiejętności trenerskich i samodoskonalenia.

W każdym przypadku ważne jest, aby szkolenia „train-the-trainer” zapewniały wystarczający czas na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz aby uczestnicy mieli możliwość otrzymania feedbacku od innych trenerów lub mentorów.

W jakich sytuacjach warto postawić na szkolenia train the trainer?

Szkolenia „train-the-trainer” są przydatne w wielu sytuacjach i dziedzinach. Poniżej przedstawiam kilka przykładów, w których warto rozważyć takie szkolenia:

 1. Firmy, które chcą szkolić swoich pracowników wewnętrznych, zwłaszcza gdy do przeszkolenia jest duża grupa osób. Szkolenia „train-the-trainer” mogą pomóc firmom w szkoleniu ich własnych pracowników, aby ci mogli przeprowadzać szkolenia wewnętrzne. Umożliwi to oszczędność kosztów i zwiększenie efektywności szkolenia.
 2. Branże, w których ważna jest ciągła edukacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, również w związku z wymogami prawa. Szkolenia „train-the-trainer” są szczególnie przydatne w branżach, w których nieustanny rozwój i ciągła edukacja są kluczowe, np. w branży medycznej, technologicznej, bankowości, ubezpieczeniach lub w branży edukacyjnej. W wielu z tych branż prawo wymaga cyklicznych szkoleń, co jest efektywniejsze poprzez wykorzystanie trenerów wewnętrznych.
 3. Organizacje non-profit. Organizacje non-profit często prowadzą różnego rodzaju szkolenia i edukację dla swoich członków i społeczności. Szkolenia „train-the-trainer” mogą pomóc w szkoleniu wolontariuszy lub liderów organizacji, którzy mogą przeprowadzać szkolenia i dalsze działania.
 4. Nauczyciele i trenerzy. Nauczyciele i trenerzy w różnych dziedzinach, np. językowej, sportowej czy artystycznej, mogą skorzystać z takich szkoleń, aby nauczyć się skutecznych metod nauczania i prowadzenia zajęć, a także nauczyć się projektowania programów szkoleniowych.
 5. Organizacje zmagające się z rotacją. W organizacjach, w których często zmienia się załoga, szkolenia prowadzone przez trenerów wewnętrznych mogą być skutecznym sposobem wprowadzania nowych pracowników w życie organizacji i zapewnienia znajomości procedur i produktów.

Train the Trainer – korzyści

Szkolenie zgodnie z metodą Train the Trainer niesie wiele korzyści dla uczestników. Jest skierowane do wszystkich tych, którzy są zainteresowani poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie przekazywania wiedzy. Dzięki niemu można:

 • odkryć (lub doskonalić) własny styl nauczania,
 • dowiedzieć się więcej na temat profesjonalnego prowadzenia szkoleń,
 • poznać i przećwiczyć skuteczne metody i nauczania oraz praktyczne narzędzia wykorzystywane podczas szkoleń,
 • poznać techniki wpływania na innych i radzenia sobie z grupą
 • nauczyć się docierać do każdego ucznia,
 • nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach problematycznych,
 • okiełznać tremę i stres związany z nauczaniem, przemawianiem, wystąpieniami publicznymi.

Warto również zauważyć, że nauczenie eksperta w jakiejś dziedzinie efektywnego przekazywania wiedzy może mieć ogromne korzyści. Ma to znaczenie szczególnie w firmach, które dzięki temu mogą wykorzystać umiejętności jednego pracownika do szkolenia innych. Sporna pozostaje kwestia możliwości zostania dobrym nauczycielem bez określonych predyspozycji. Train the Trainer podaje jednak uniwersalne schematy, których zastosowanie pomoże każdemu.

Podsumowanie

Nie jest łatwo zostać dobrym nauczycielem, trenerem czy szkoleniowcem. Tradycyjnie uważa się, że potrzebne są do tego szczególne predyspozycje. Nieocenione jest również doświadczenie. Można jednak również doskonalić swoje kompetencje w tym zakresie, korzystając ze wzorców i rad osób o większej praktyce. To założenie wykorzystuje właśnie metoda Train the Trainer służąca merytorycznemu przygotowaniu do nauczania.