Zmiany w prawie pracy obowiązujące od początku 2020 roku

Kodeks pracy

Polscy pracodawcy w zasadzie co roku mogą spodziewać się wielu nowych regulacji związanych z zatrudnieniem. Nie inaczej jest w roku 2020. Niektóre zmiany w prawie już obowiązują, inne najprawdopodobniej zostaną uchwalone jeszcze w tym roku. Przyglądamy się nowym przepisom prawa pracy i ich znaczeniu.

Prawo pracy a pensja minimalna

Ważne zmiany dotyczą pensji minimalnej, która zgodnie z zapowiedziami rządu zostało podniesione. Obecnie wynosi 2600 zł brutto, czyli zostało podniesione o 350 zł. Podwyższono też minimalną stawkę godzinową do 17 zł (z 14,70 zł). Co więcej, poszerzono listę dodatkowych świadczeń, które nie wpływają na wysokość minimalnego wynagrodzenia o dodatek za staż pracy. Ponadto obowiązują dotychczasowe ustalenia, które mówią o tym, że do wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wliczają się dodatki za pracę w nadgodzinach i w nocy, należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety, nagrody jubileuszowe, odprawy przysługujące z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę.

Wyższa płaca minimalna – co na to pracodawcy?

Wyższa płaca minimalna to rosnące obciążenia dla pracodawców. Koszt zatrudnienia każdej osoby pobierającej minimalne wynagrodzenie wzrasta bowiem tym samym o 420 złotych miesięcznie. Dla wielu firm jest to niemało, szczególnie w obliczu pandemii i nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Dlatego niektórzy zdecydowali się skrócić czas pracy personelu, by uniknąć konieczności wypłacania podwyżek.

Warto jednocześnie pamiętać, że rząd zapowiedział podniesienie płacy minimalnej do poziomu 3000 zł brutto jeszcze w 2020 roku, a do końca 2023 roku do kwoty 4000 zł brutto. W związku z sytuacją gospodarczą realizacja tych zapowiedzi jest jednak mało prawdopodobna i płaca minimalna wyniesie w 2021 roku około 2800 zł brutto. Nawet po tej niższej podwyżce Polska osiągnie najwyższą płacę minimalną w Europie w stosunku do przeciętnej płacy, co może znacznie obniżać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw.

Czytaj także: Kodeks Pracy.

Pozostałe zmiany w prawie dotyczące pracowników i pracodawców

Obowiązujące już zmiany w prawie dotyczą też kilku innych aspektów. Obecnie:

  • pracodawca jest zobligowany do wydania pracownikowi świadectwa pracy w tym samym dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, o ile nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy – za niedopełnienie obowiązku grozi grzywna;
  • pracownicy mogą domagać się odszkodowań za mobbing również wobec aktualnego pracodawcy – nie jest już konieczne w tym celu rozwiązanie umowy na skutek lobbingu;
  • prawa związane z urlopami rodzicielskimi przysługują szerszemu gronu rodziny – m.in. dziadkom czy rodzeństwu.

Co więcej, to nie koniec zmian w tym roku. Rząd pracuje bowiem m.in. nad uregulowaniem kwestii związanej z zatrudnianiem cudzoziemców – doprecyzowaniem przepisów i ułatwieniami dla przedsiębiorców. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości zmianie ulegnie też system udzielania urlopów, a umowy-zlecenia będą podlegać pełnemu oskładkowaniu.