Certyfikaty w CV – czy warto je umieszczać?

Certyfikat umiejętności w rękach studenta

Wiele osób zastanawia się czy warto brać udział w szkoleniach, kurach, studiach i innych programach rozwojowych, których ukończenie uprawnia do uzyskania certyfikatu. Czym są takie certyfikaty, co dają posiadaczom i czy warto umieszczać je w CV?

Czym są certyfikaty umiejętności?

Certyfikaty to dokumenty potwierdzające ukończenie kursu, szkolenia lub programu rozwojowego, które świadczą o posiadaniu określonych umiejętności lub wiedzy w danym obszarze. Zdobywanie certyfikatów może być korzystne z kilku powodów.

 1. Potwierdzenie kompetencji: Certyfikaty potwierdzają, że posiadasz określone umiejętności i wiedzę, co może być przydatne przy szukaniu pracy lub awansu.
 2. Wyróżnienie się na rynku pracy: Posiadanie certyfikatów może pomóc wyróżnić się wśród innych kandydatów i pokazać potencjalnym pracodawcom, że jesteś zaangażowany w rozwój swoich umiejętności.
 3. Rozwój osobisty: Uczestnictwo w kursach i szkoleniach umożliwia nabycie nowych umiejętności i wiedzy, co może pomóc w rozwoju osobistym i zawodowym.

Z tych powodów warto umieszczać informacje o zdobytych certyfikatach w CV. Jednak należy pamiętać, aby umieszczać tylko te, które są istotne dla danego stanowiska i obszaru, w którym się staramy znaleźć zatrudnienie. Jeśli nie wiesz jak to zrobić przeczytaj artykuł „Certyfikaty w CV – jak zrobić to dobrze?

Jakie są popularne certyfikaty uznawane na całym świecie?

Przykłady powszechnie uznawanych certyfikatów w różnych dziedzinach i obszarach:

 1. Językowe: TOEFL, IELTS, Cambridge English – certyfikaty te potwierdzają znajomość języka angielskiego i są uznawane na całym świecie.
 2. IT: Microsoft Certified Professional (MCP), Cisco Certified Network Associate (CCNA), Certified Information Systems Security Professional (CISSP) – certyfikaty te potwierdzają umiejętności w dziedzinie technologii informacyjnych i są szczególnie cenione w branży IT.
 3. Zarządzanie projektami: Project Management Professional (PMP) – certyfikat ten potwierdza umiejętności w zakresie zarządzania projektami i jest uznawany na całym świecie.
 4. Finanse i rachunkowość: Certified Public Accountant (CPA), Chartered Financial Analyst (CFA) – certyfikaty te potwierdzają umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości i są szczególnie cenione w branży finansowej.
 5. Marketing: Google AdWords, Google Analytics – certyfikaty te potwierdzają umiejętności w zakresie marketingu online i są szczególnie cenione w branży marketingowej.

Te certyfikaty cieszą się wysoką renomą na rynku pracy, ponieważ potwierdzają posiadanie określonych umiejętności i wiedzy, które są niezbędne w danym obszarze. Ponadto są one wydawane przez uznane instytucje i organizacje, co dodatkowo zwiększa ich wartość.

Jak wybierać szkolenia i kursy certyfikowane?

Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu, które umożliwia zdobycie certyfikatu, warto sprawdzić, czy dany certyfikat cieszy się renomą na rynku pracy. Poniżej znajdują się ogólne porady, na co zwracać uwagę, aby upewnić się, że certyfikat, który planujesz zdobyć, będzie miał realną wartość.

 1. Sprawdź, kto wydaje certyfikat: Certyfikaty wydawane przez uznane instytucje i organizacje, takie jak uniwersytety, szkoły wyższe, organizacje branżowe czy międzynarodowe stowarzyszenia, zazwyczaj cieszą się większym uznaniem na rynku pracy niż certyfikaty wydawane przez nieznane lub mało uznane podmioty.
 2. Sprawdź, czy certyfikat jest uznawany w danym obszarze: Nie każdy certyfikat jest uznawany w każdym obszarze lub branży. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu warto sprawdzić, czy certyfikat, który planujesz zdobyć, jest uznawany i ceniony w danym obszarze. Czy jest wystawiany na drukach oficjalnych, np. zgodnych ze wzorem MEN itp.
 3. Sprawdź, czy certyfikat spełnia określone wymagania: Niektóre certyfikaty wymagają od kandydatów spełnienia określonych wymagań, takich jak posiadanie określonego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu warto sprawdzić, czy spełniamy wymagania niezbędne do zdobycia danego certyfikatu.
 4. Sprawdź, jak długo certyfikat jest aktualny: Niektóre certyfikaty tracą ważność po określonym czasie i wymagają odnowienia. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu warto sprawdzić, czy certyfikat, który planujesz zdobyć, wymaga odnowienia po pewnym czasie.
 5. Sprawdź opinię innych: Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu warto poszukać opinii innych osób, które już ukończyły dany kurs lub szkolenie i zdobyły certyfikat. Opinie te mogą być przydatne przy ocenie renomy danego certyfikatu na rynku pracy.
 6. Sprawdź, czy certyfikat jest wymagany lub preferowany przez pracodawców: Niektóre stanowiska wymagają lub preferują kandydatów, którzy posiadają określone certyfikaty. Przed podjęciem decyzji o uczestnictwie w kursie lub szkoleniu warto sprawdzić, czy certyfikat, który planujesz zdobyć, jest wymagany lub preferowany przez pracodawców w danym obszarze.

Zwracając uwagę na powyższe czynniki, można ocenić, czy dany certyfikat cieszy się renomą na rynku pracy i czy warto go zdobywać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *