Co to jest BDO i kogo dotyczy BDO?

Jak sprawdzić numer BDO?

Jesteś przedsiębiorcą? Dowiedz się co to jest BDO i kogo dotyczy BDO? Obowiązek rejestracji w BDO oraz dostarczania informacji związanych z gospodarką odpadami dotyczy wielu firm, a jego nieprzestrzeganie wiąze się z grożą wysokimi karami. Dowiedz się czym jest BDO oraz kogo dotyczy?

Co to jest BDO i kogo dotyczy?

Co to jest BDO? Gospodarka odpadami ma ogromne znaczenie w każdym rozwiniętym państwie. Również w Polsce od kilku lat funkcjonuje system, którego zadaniem jest zbierać i przechowywać informacje o firmach, które w swojej działalności wytwarzają odpady. Celem systemu BDO jest nadzorowanie  gospodarowania odpadami i wykorzystania środowiska naturalnego.

BDO (inaczej Baza Danych Odpadowych), powstała na mocy Ustawy o odpadach z 2012 roku. Od 2018 roku prowadzony jest elektroniczny rejestr BDO, czyli spis firm wytwarzających odpady, a przedsiębiorcy wytwarzający odpady zobowiązani zostali do rejestracji w BDO oraz wypełniania innych obowiązków związanych z gospodarką odpadami (np. składania corocznych sprawozdań). Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy wszystkich firm, które:

 • produkują odpady i prowadzą ich ewidencję,
 • wprowadzają na terenie Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie, akumulatory, sprzęt elektryczny,
 • produkują lub importują opakowania na terenie UE,
 • dokonują wstępnej obróbki odpadów lub w inny sposób ingerują w ich strukturę.

Wiedzę o przepisach prawa regulujących gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwie, a także zasady rejestracji w BDO poznać możemy w trakcie szkolenia BDO, które organizowane są online oraz stacjonarnie w całej Polsce. Szkolenie tego typu pozwala również w praktyce nauczyć się raportowania do BDO, korygowania sprawozdań itp.

Przeczytaj też: Numer BDO – jak sprawdzić numer BDO?

Kto musi złożyć sprawozdanie do BDO?

Wpis do rejestru BDO to nie wszystko. Jako przedsiębiorca wytwarzający odpady masz obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości do BDO. Oznacza to konieczność prowadzenia rejestru wytwarzanych odpadów w podziale na kategorie oraz składania rocznego sprawozdania BDO. Wszystkie te czynności realizuje się online, poprzez specjalny system teleinformatyczny.

Co grozi za brak sprawozdania do BDO?

Obowiązki związane z BDO dotyczą wszystkich firm spełniających przynajmniej jedno z kryteriów zawartych w ustawie i niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Nieprzestrzeganie obowiązków może prowadzić do nałożenia kar administracyjnych. W przypadku prowadzenia działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO lub nieumieszczenia na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością numeru rejestrowego, który jest nadawany przez Marszałka podczas rejestracji w BDO może zostać nałożona kara administracyjna w wysokości od 5 tys. do 1 mln złotych. Takie przewinienia jak:

 • niezłożenie wniosku o wpis do Rejestru BDO,
 • niezłożenie wniosku o zmianę wpisu,
 • niezłożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym,
 • brak wymaganej ewidencji lub sprawozdania,

grożą karą grzywny (w wysokości od 100 zł do ponad miliona zł) lub aresztu. Ponadto areszt grozi każdemu, kto nie przechowuje wymaganych dokumentów przez okres 5 lat, odmówi ich udostępnienia czy przedłożenia zgodnie z ustawą lub transportuje odpady bez potwierdzenia BDO.

Szkolenia BDO

Co roku przepisach z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami zachodzą istotne zmiany, dlatego też warto cyklicznie uczestniczyć w szkoleniach BDO. Pozwalają one zapoznać się z aktualnym stanem prawnym, ale również przećwiczyć prowadzenie ewidencji odpadów oraz składanie sprawozdań rocznych do BDO. W programie szkolenia BDO omawiane są zagadnienia, takie jak:

 • jakie podmioty są zobowiązane do zarejestrowania się w BDO,
 • jakie są terminy składania sprawozdań w BDO, 
 • jak odbywa się aktualizacja wpisów w BDO,
 • jak należy ewidencjonować wprowadzanie towarów w opakowaniach,
 • co powinno zawierać sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstałymi,
 • jak działa rejestr BDO, jakie są moduły sprawozdawcze w BDO i jak wygląda wypełnianie sprawozdań w BDO.

Koszt szkolenia BDO jest niewygórowany, cena jednodniowego szkolenia zaczyna się od kilkuset złotych. Same szkolenia BDO realizowane są jako szkolenia stacjonarne, ale też jako kursy BDO online z zajęciami prowadzonymi na żywo poprzez aplikacje do wideokonferencji.

Standardowe szkolenie BDO trwa od 6 do 12 godzin i ma postać szkolenia otwartego, a więc takiego, do którego dołączyć mogą osoby z różnych przedsiębiorstw pod warunkiem wniesienia opłaty za uczestnictwo.

3 odpowiedzi na „Co to jest BDO i kogo dotyczy BDO?”

 1. Awatar Joanna
  Joanna

  Czy jeśli prowadzę sklep internetowy z kosmetykami i sprowadzam kosmetyki w opakowaniach to muszę zarejestrować się w BDO?

  1. Awatar Redakcja
   Redakcja

   Pani Joanno, tak, w opisanej przez Panią sytuacji jest pani zobowiązana do rejestracji w BDO i sprawozdawczości co do ilości i rodzaju wprowadzanych opakowań do obrotu.

   1. Awatar Joanna
    Joanna

    dziękuję bardzo za odpowiedź!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *