Czy szkolenia biznesowe mogą być zwolnione z podatku VAT?

,
Podatki

Wiele firm ponosi znaczące wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników i kadry menedżerskiej. Tak naprawdę, zanim dany pracownik zostanie dopuszczony do wykonywania obowiązków, powinien przejść pierwsze szkolenie, czyli szkolenie z BHP. Czy tego typu szkolenia są objęte podatkiem VAT? W artykule odpowiadamy na pytanie kiedy i pod jakimi warunkami szkolenia i kursy mogą być zwolnione z podatku, a kiedy nie.

Obowiązujące stawki podatku VAT

Aktualnie w Polsce obowiązują stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23% (stawka podstawowa), obniżone w wysokości 8%, 5% i 0% oraz tzw. stawka zwolniona – dotyczy ona grupy towarów i usług, które ustawodawca zdecydował się zwolnić z opodatkowania.

Większość szkoleń i kursów dostępnych na rynku, a także udział w konferencjach, kongresach i tym podobnych wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, podlega stawce podstawowej, czyli 23%. Są jednak również szkolenia i kursy korzystające ze zwolnienia z opodatkowania.

Które szkolenia i kursy są więc zwolnione z podatku VAT?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie należy szczegółowo zapoznać się z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), a w szczególności art. 43 ust. 1 ustawy.

Znajdziemy w nim, że z podatku zwolnione są szkolenia świadczone przez jednostki z obszaru publicznej oświaty, studia organizowane przez uczelnie oraz jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane (pkt 26). Dodatkowo punkt 27 stwierdza, że z podatku zwolnione są również usługi szkoleniowe z obszaru prywatnego nauczania, które są świadczone przez nauczycieli i korepetytorów na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym. Punkt 28 dodaje do zwolnienia szkolenia i kursy językowe świadczone przez przedsiębiorców, a punkt 29 usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Zwłaszcza ten punkt jest ciekawy z punktu widzenia przedsiębiorców chcących inwestować w kwalifikacje zatrudnionej załogi.

Jakie kryteria muszą być spełnione, aby szkolenie zostało zwolnione z VAT na podstawie pkt 29?

Świat byłby zbyt prosty, gdyby ustawodawca pozwolił po prostu zwolnić z podatku wszystkie szkolenia, które stanowią element kształcenia bądź przekwalifikowania zawodowego. Żeby uzyskać zwolnienie należy pamiętać, aby nauczanie w ramach przebytego szkolenia pozostawało w bezpośrednim związku z daną branżą lub zawodem (np. przyuczenie do wykonywania zawodu, zdobycie certyfikatu niezbędnego do wykonywania zawodu itp.).

Zwolnienie jest możliwe również w sytuacji, gdy szkolenie prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Co ustawodawca rozumie przez ten termin? Na przykład wspominaną już sytuację ze szkoleniami BHP – odrębne przepisy (w tym wypadku o bezpieczeństwie pracy) nakładają obowiązek przeszkolenia pracowników z BHP przed podjęciem pracy – bez tego podjęcie pracy nie byłoby możliwe i z tego powodu szkolenia BHP podlegają zwolnieniu.

Należy również pamiętać, że wszystkie szkolenia finansowane w 100% ze środków publicznych podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Nie zawsze zatem szkolenia muszą być objęte podatkiem, ale lista sytuacji, w których możemy uzyskać zwolnienie jest ograniczona.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenia dla pracowników?

Inwestowanie w szkolenia pracowników przynosi korzyści nie tylko dla samego personelu, ale również dla całej organizacji. Przede wszystkim, regularne szkolenia zwiększają kompetencje i umiejętności zespołu, co przekłada się na wyższą jakość wykonywanej pracy oraz lepsze wyniki. Ponadto, inwestycje w rozwój zawodowy pracowników wpływają na ich zaangażowanie i lojalność wobec firmy, co może obniżyć rotację kadrową i związane z nią koszty rekrutacji i adaptacji nowych pracowników. Wspierając rozwój pracowników, firma buduje pozytywny wizerunek jako atrakcyjny pracodawca, co może przyciągać do niej najlepsze talenty na rynku. W dłuższej perspektywie, ciągła edukacja i adaptacja do zmieniających się warunków rynkowych pozwala firmie utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku oraz przewidzieć i skutecznie reagować na nadchodzące wyzwania.

2 odpowiedzi na „Czy szkolenia biznesowe mogą być zwolnione z podatku VAT?”

 1. Awatar Joanna (HR)
  Joanna (HR)

  Czyli szkolenia niezbędne można zrobić zwolnione z VAT? Dobrze to rozumiem?

  1. Awatar Redakcja
   Redakcja

   Tak, pani Joanno. W przypadku, gdy realizowane jest szkolenie obowiązkowe do wykonywania pracy na danym stanowisku (np. szkolenie BHP) powinno ono być objęte stawką zwolnioną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *