Kategorie
Prawo

Jak rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne?

Dowiedz się jakie zasady prawne regulują delegacje krajowe i zagraniczne oraz sprawdź, jak szkolenia z prawa pracy pomogą Ci w rozliczeniach!

Delegacje, czyli inaczej podróże służbowe, szczególnie w niektórych branżach są codziennym elementem pracy. W związku z tym podlegają przepisom prawa pracy i rozmaitym szczegółowym regulacjom. Dowiedz się, jakie są obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie delegacji, jak je rozliczać i o czym pamiętać, wysyłając pracownika w podróż w obrębie kraju lub za granicę.

Czym są delegacje?

Delegacja to powszechnie określane pojęcie oznaczające wyjazd służbowy. Zapoznając się z kodeksem pracy, można znaleźć szczegółowe wytyczne dotyczące tego, co można uznać za delegację, a czego nie. Dotyczy ona pracowników (a więc osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę) wykonujących na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza stałym miejscem pracy lub miejscowością, w której znajduje się siedziba firmy. Według kodeksu pracy koszty związane z podróżą służbową pokrywa pracodawca. Istnieje jednak kilka warunków, które muszą być spełnione, by taki obowiązek zaistniał, co można wywnioskować z powyższej krótkiej definicji. Zgodnie z prawem pracy aby podróż spełniała warunki delegacji, musi:

  • odbywać się na polecenie pracodawcy – najczęściej sporządzane na piśmie,
  • obejmować wykonanie zadania służbowego,
  • być realizowana poza stałym miejscem pracy lub miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

Warto przy tym pamiętać, że miejsce wykonywania pracy jest obowiązkowo określane w umowie o pracę. Nieco inne ustalenia obowiązują jednak w przypadku kierowców zawodowych i przedstawicieli innych podobnych zawodów, ponieważ ich miejsce pracy w sensie terytorialnym co do zasady jest zmienne. Stałe wykonywanie zadań służbowych w różnych miejscach i terminach wynikające z organizacji nie jest delegacją i nie wiąże się z charakterystycznymi dla niej przywilejami i specyficznymi regulacjami w prawie pracy.

W tym miejscu należy również rozróżnić pojęcie oddelegowania od podróży służbowej. Oddelegowanie ma miejsce wtedy, gdy pracownik jest na pewien określony czas przydzielony do wykonywania pracy poza miejscem wskazanym w umowie o pracę. Sporządza się wówczas aneks do umowy wskazujący nowe miejsce pracy.

Należności w delegacji krajowej

Zgodnie z prawem każdemu pracownikowi wyjeżdżającemu w delegację przysługują należności na pokrycie związanych z nią kosztów takie jak:

  • diety,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • zwrot kosztów lub ryczałt za nocleg,
  • należności za inne wydatki.

Diety są ekwiwalentem na pokrycie kosztów wyżywienia. Pełna dieta w podróży krajowej wynosi 30 zł za dobę i jest naliczana za cały czas trwania delegacji. Jeśli delegacja krajowa trwa krócej niż 24, ale dłużej niż 12 godzin, pracownikowi przysługuje pełna dieta. Jeśli zaś delegacja trwa od 8 do 12 godzin, przyznaje się połowę diety. Natomiast w przypadku podróży trwających ponad 24 godziny za każdą rozpoczętą, ale trwającą mniej niż 8 godzin dobę przyznaje się połowę diety. Pełne świadczenie przysługuje, jeśli podróż trwa przynajmniej 8 godzin kolejnej doby.

Jeśli pracownik ma zapewnione częściowe wyżywienie, dieta ulega pomniejszeniu. Nie przysługuje zaś w ogóle, jeśli w podróży służbowej pracownikowi zapewniono pełne wyżywienie (co najmniej 3 posiłki)

Kolejnym świadczeniem jest zwrot kosztów za nocleg w kwocie widocznej na fakturze. Jeśli pracownik nie przedstawi takiego dokumentu, otrzymuje ryczałt w wysokości 150% diety. Prawo do ryczałtu przysługuje, jeśli nocleg trwał przynajmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 a 7 rano. Jeśli to pracodawca zapewnia nocleg w podróży służbowej, ryczałt nie przysługuje.

Koszty transportu również są zwracane na podstawie przedstawionych przez pracownika faktur lub rachunków. W tym przypadku pracodawca może jednak określić rodzaj środka transportu, jakim pracownik będzie się poruszać podczas podróży. Pracownik zmieniając bez wyraźnego uzasadnienia środek transportu, naraża się na odmowę pokrycia kosztów podróży – w tym przypadku pracodawca ma bowiem takie prawo.

W przypadku braku odpowiednich dokumentów przysługuje ryczałt za transport – 20% diety. Pracownik może udać się w podróż służbową prywatnym środkiem transportu za zgodą pracodawcy. Wówczas zwrot kosztów następuje w oparciu o pokonany dystans, w przeliczeniu na każdy kilometr i w zależności od rodzaju środka transportu.

Należności w delegacji zagranicznej

Prawo pracy stanowi, że pracownikowi przysługują należności zarówno w podróży krajowej, jak i w tej zagranicznej. Wysokości tych należności regulują zaś odpowiednie rozporządzenia.

Wysokość diet różni się w zależności od kraju, w którym odbywa się delegacja. Za każdą pełną dobę w podróży przysługuje 100% diety, natomiast za każdą rozpoczętą i trwającą:

  • do 8 godzin – 1/3 diety zagranicznej,
  • od 8 do 12 godzin – 1/2 diety zagranicznej,
  • ponad 12 godzin – dieta w pełnej wysokości.

Gdy pracownik ma zapewnione darmowe, całodzienne wyżywienie, wypłaca się 25% diety. Jeśli jest ono częściowe, dieta również zostaje odpowiednio pomniejszona.

Zwrot kosztów noclegu przydzielany jest na podstawie przedstawionych faktur lub rachunków. Jeśli nie zostaną dostarczone, wypłaca się 25% limitu ryczałtu za nocleg. Jego wysokość jest zależna od kraju, w którym odbywa się podróż.

Dojazdy rozlicza się tak samo jak w przypadku krajowych delegacji. Przysługuje również ryczałt na pokrycie wydatków związanych z przejazdem z lub do dworca, lotniska czy portu w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej lub w miejscowości, w której odbywał się nocleg. W podróży zagranicznej przyznaje się również ryczałt związany z poruszaniem się na miejscu w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę.

W każdej podróży służbowej można się również ubiegać o zwrot dodatkowych kosztów, takich jak przejazd autostradą, wstęp na wydarzenie branżowe itd. W przypadku delegacji zagranicznych możliwości zwrotu kosztów są nieco szersze – przy dłuższych wyjazdach można się ubiegać o zwrot kosztów przewozu bagażu samolotem czy leczenia.

Szkolenia z prawa pracy

Delegacje krajowe i zagraniczne to tylko jeden z obszarów nastręczających trudności formalnych osobom zajmującym się prawem pracy oraz kadrami i płacami. Chcąc zdobyć wiedzę dotyczącą przepisów prawa oraz praktycznej strony rozliczeń warto sprawdzić szkolenia z prawa pracy oraz kadrowo-płacowe. Wiele z tego typu szkoleń i kursów nich ma postać praktycznych warsztatów połączonych z analizą prawdziwych przypadków z życia, pozwala to nie tylko zapoznać się z zasadami prawa prawa pracy, ale przećwiczyć w praktyce kwestie przygotowania poprawnych rozliczeń delegacji.

2 odpowiedzi na “Jak rozliczać delegacje krajowe i zagraniczne?”

Przy obecnych cenach euro i dolara nie będzie zaraz nikogo stać na podróże zagraniczne. Teraz wszystko online i tak się odbywa w większości firm!

Czy jeśli pracodawca wysyła mnie w zagraniczną podróż służbową to ma obowiązek pokryć koszt ubezpieczenia podróżnego? co jeśli zginie mi bagaż albo będę potrzebował leczenia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.