Dowiedz się czego dotyczy dyrektywa ATAD 2?

Podatki

Tzw. optymalizacja podatkowa nie jest niczym nowym, ale niektóre z praktyk w tym zakresie spotykają się ze sprzeciwem rządów. Tak jest np. z wykorzystywaniem odmiennego traktowania podatkowego danego podmiotu lub płatności przez różne jurysdykcje. Dyrektywa ATAD 2 ma ukrócić tego typu proceder. Nowe przepisy wchodzą w życie już 1 stycznia 2021. Dowiedz się, co oznaczają dla przedsiębiorców oraz jakie kurs z podatków i szkolenia podatkowe pozwolą przygotować się na nadchodzące zmiany.

ATAD 2 – co to takiego?

ATAD 2 to dyrektywa wydana przez Parlament i Radę Europejską, będąca kontynuacją dyrektywy ATAD. Oba akty prawne mają zasadniczo ten sam zakres – określają kompleksowe ramy w kwalifikacji rozbieżności hybrydowych wykorzystujących odmienne traktowanie podmiotu lub instrumentu przez przepisy podatkowe dwóch lub więcej jurysdykcji. Co ważne, jej zapisy nie wpływają na cechy systemów podatkowych poszczególnych państw. Mają jedynie za zadanie uniemożliwić wykorzystywanie na własną korzyść rozbieżności, które wynikają z kolizji przepisów podatkowych dwóch lub więcej krajów. Więcej o tym czy jest dyrektywa ATAD i jak zmienia się wraz z jej drugą wersją dowiedzieć się możemy w trakcie szkoleń podatkowych, a także kursów i warsztatów z podatków.

ATAD i ATAD 2 – cele wprowadzenia

ATAD 2 to kolejny krok w uszczelnianiu systemu podatkowego w całej Unii Europejskiej i zapobieganiu nieuzasadnionemu transferowi zysków. Jedną z podstawowych różnic pomiędzy tą a poprzednią dyrektywą jest zakres poruszanych rozbieżności. W pierwotnym dokumencie dotyczył on wyłącznie UE. Teraz obowiązywać będą regulacje zapobiegające rozbieżnościom w kwalifikacji struktur hybrydowych z udziałem państw spoza Unii Europejskiej. Wszystko to sprawia, że możliwości optymalizacji będą znacznie ograniczone.

Znowelizowane przepisy polskiego prawa uwzględniające wymogi ATAD 2 wskazują przypadki, w których co do zasady podatnikom nie będzie przysługiwać prawo do uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów płatności skutkującej:

  • podwójnym odliczeniem (double deduction) – wielokrotnym rozpoznaniem kosztu z tego samego tytułu w różnych krajach, bez analogicznego wykazania dochodu w tych krajach;
  • odliczeniem bez opodatkowania (deduction/no inclusion) – zaliczeniem świadczenia do kosztów podatkowych bez odpowiadającego mu ujęcia tego świadczenia w dochodach w państwie odbiorcy.

Szkolenia podatkowe i kursy z prawa podatkowego

W jaki sposób przygotować się do stosowania nowych przepisów? Warto dogłębnie je poznać – np. na tematycznym szkoleniu z prawa podatkowego, kursie lub szkoleniu ze zmian w podatkach, które przedstawią tę kwestię w przystępny sposób z uwzględnieniem praktycznych przykładów. Programów tego typu nie brakuje, a mogą z nich korzystać zarówno pracodawcy, jak i pracownicy.

Szkolenia podatkowe znajdziemy między innymi w bazach szkoleń, kursów i warsztatów podatkowych, które działają online. Zadaniem tego typu strony jest zgromadzić możliwie wiele szkoleń z podatków w jednym miejscu, tak aby porównanie ich programu zajęć, a także cen szkoleń podatkowych było dużo szybsze i łatwiejsze. Porównywanie ofert szkoleń z podatków jest o tyle ważne, że ich ceny znacząco różnią się w zależności od firmy szkoleniowej. Ten sam kurs podatkowy bądź warsztaty lub szkolenie z podatków potrafi różnić się ceną nawet kilkukrotnie pomimo podobnego czasu trwania. Porównanie wielu ofert szkoleń z podatków pozwala uniknąć więc niemiłej niespodzianki.

Czytaj też: Dokumentacja cen transferowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *