Obsługa informatyczna firm i kopie zapasowe

,
Dane w przedsiębiorstwie

Dane, które są zbierane oraz obrabiane przez firmę, to jedne z najcenniejszych informacji decydujących w niektórych przypadkach o wartości biznesowej danego przedsiębiorstwa. Rozsądnym i nieodłącznym elementem wiążącym się z ich przetwarzaniem jest wykonywanie kopii zapasowych. Poprawnie zorganizowane i wykonywane kopie są gwarancją bezpieczeństwa i ciągłości działania firmy. Dodatkowo należy pamiętać, że ochrona danych jest elementem wymaganym prawnie, na przykład w płaszczyźnie ochrony danych osobowych. Ilość aspektów, które należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i organizowaniu systemu kopii zapasowych, jest na tyle duża, że najczęściej jest powierzana zewnętrznej firmie, świadczącej profesjonalne usługi informatyczne. Kopia zapasowa może też być realizowana w ramach osobnej usługi chmurowej.

Na co należy zwrócić uwagę przy projektowaniu systemu backupu?

Właściwie zorganizowany system kopii zapasowej powinien przede wszystkim obejmować wszystkie istotne dane, które należy objąć ochroną. Powinien przewidywać wykonanie określonej ilości kroków wstecz, czyli możliwości cofnięcia się do określonej wersji kopii sprzed zadanego okresu czasu. W zależności od specyficznych potrzeb każdej firmy, może to być okres od kilku dni do nawet kilku miesięcy lub lat, choć wraz ze wzrostem takiego okresu rosną również koszty przechowywania danych. System kopii zapasowych powinien uwzględniać możliwość odtworzenia pojedynczych informacji, bez konieczności odtwarzania całej kopii zapasowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu firmy są w stanie szybko i wygodnie odzyskać pojedyncze maile, zapisy z bazy danych lub na przykład pojedyncze pliki. Co więcej – firmy zajmujące się usługami informatycznymi, zwracają również uwagę na to, aby system kopii zapasowych miał możliwość wykorzystania wielu nośników oraz co najmniej dwóch niezależnych systemów oprogramowanie wykonującego kopię zapasową. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w prosty sposób uniknąć problemów związanych z awariami. Oprócz właściwie zaprojektowanego systemu backupu, ważne jest, aby był on poddawany okresowym stres-testom związanym z odzyskiwaniem zarchiwizowanych danych.

Pewny dostawca usług informatycznych dla firm – bezpieczne kopie zapasowe

Jeżeli chciałbyś mieć pewność, że dane Twojej firmy są właściwie zabezpieczone lub jeżeli stoisz przed zadaniem stworzenia odpowiedniego systemu retencjonowania i przechowywania danych, to skontaktuj się z Centrum Systemów Komputerowych. Centrum Systemów Komputerowych działa na rynku usług IT od ponad 30 lat i oferuje klientom kompleksowe usługi backupu wraz z towarzyszącym oprogramowaniem, niezbędnym do tego sprzętem i nośnikami, usługami chmury oraz usługami informatycznymi dla firm  obejmującymi: analizę, projektowanie, wdrażanie, nadzór eksploatacyjny, tworzenie i weryfikacja procedur disaster recovery w kontekście odtwarzania zabezpieczonych informacji. 

Czytaj też: Co to jest cyberbezpieczeństwo?

Czym jest kopia zapasowa oraz jakie jest znaczenie jej posiadania? Kopia zapasowa danych cyfrowych to proces tworzenia kopii danych zapisanych na urządzeniach elektronicznych (takich jak komputery, telefony komórkowe, dyski twarde, serwery) i przechowywanie ich w innym miejscu w celu zapewnienia ich ochrony przed utratą lub uszkodzeniem.

Kopia zapasowa jest ważna dla przedsiębiorstw z kilku powodów:

  1. Zapobieganie utracie danych. W przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania, cyberataków lub przypadkowego usunięcia danych, kopia zapasowa pozwala na przywrócenie utraconych informacji.
  2. Kontynuacja działalności. Utrata danych może powodować poważne zakłócenia w pracy przedsiębiorstwa i utrudniać wykonywanie codziennych operacji. Kopia zapasowa zapewnia, że firma może szybko powrócić do normalnej działalności, ponieważ nie traci istotnych informacji.
  3. Ochrona przed stratami finansowymi. W przypadku utraty ważnych danych firma może ponieść znaczne straty finansowe. Może to obejmować utratę informacji dotyczących klientów, zamówień, faktur i innych dokumentów biznesowych, co może prowadzić do utraty przychodów lub płacenia wysokich kar za naruszenie przepisów o ochronie danych.
  4. Zgodność z przepisami. W niektórych branżach przechowywanie kopii zapasowych danych jest wymagane przez prawo, a brak takiej kopi może prowadzić do kar finansowych lub innych sankcji.

Podsumowując, posiadanie kopii zapasowej danych cyfrowych jest niezwykle ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala na ochronę przed utratą danych, kontynuowanie działalności i zapobieganie stratom finansowym.

Jedna odpowiedź do „Obsługa informatyczna firm i kopie zapasowe”

  1. Awatar Maciu
    Maciu

    A gdzie polecacie trzymać kopie zapasowe danych prywatnych? Zdjęcia, filmy rodzinne itp.?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *