Poznaj najpopularniejsze metody zarządzania projektami

Zarządzanie projektami

Świat pędzi do przodu, a nadążenie za zmianami wymaga w dzisiejszych czasach dużo większego wysiłku niż kiedyś. Firmy działające na rynku borykają się z dużą konkurencją oraz przygotowują coraz bardziej zaawansowane produkty i usługi, których przygotowanie wymaga współpracy wielu osób. To główne przyczyny, dla których firmy sięgają po rozmaite metody zarządzania projektami – mają one im pomóc dostarczyć produkt na rynek zgody z jakością, szybciej i bez przesadnie wysokiego ryzyka. Wszystkie te cele można wspierać stosując jedną z poniżej opisanych metodyk zarządzania projektami.

Dlaczego warto zarządzać projektami w sposób metodyczny?

 • lepsza organizacja pracy i zespołu projektowego
 • usprawniona komunikacja w zespole pracującym nad projektem dzięki m.in. zdefiniowaniu ról, odpowiedzialności i etapów projektu,
 • niższe ryzyko m.in. dzięki ciągłemu monitoringowi postępów i zagrożeń,
 • niższe koszty, dzięki lepiej przygotowanej dokumentacji projektowej i lepszemu zarządzaniu ryzykiem niepowodzenia.

Jakie są najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami?

Od kilku lat powszechne światowe uznanie zyskały następujące metody zarządzania projektami:

 • PRINCE2
 • SCRUM
 • PMBOK
Metodyki zarządzania projektami
Zarządzanie projektem

PRINCE2

PRINCE2 to metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Znajduje powszechne zastosowanie w zarządzaniu i prowadzeniu projektów właściwie każdego rodzaju i wszelkiej wielkości. PRINCE2 pojawiła się na rynku w 1996 r. jako ogólna metoda zarządzania projektami niezależna od pojedynczej branży czy dziedziny. Szybko zdobyła popularność, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, a obecnie ulega ciągłej popularyzacji na całym świecie stanowiąc alternatywę dla metodyki PMBOK instytutu PMI. Kolejne zmiany wprowadzane w roku 2005, 2009 oraz 2017 dostosowały tę metodykę do warunków współczesnego zarządzania.

Główne cechy projektów realizowanych według PRINCE2 to:

 • Ściśle określony i skończony czas trwania
 • Zdefiniowane i możliwe do zmierzenia produkty projektu
 • Działania niezbędne do budowy produktów biznesowych
 • Określone zasoby projektu
 • Struktura organizacyjna zespołu projektowego z zakresem obowiązków każdej z ról występujących w projekcie

Zainteresowała Cię tematyka PRINCE2? Sprawdź szkolenia PRINCE2 dostępne w eventis.pl.

SCRUM

Scrum to iteracyjne i przyrostowe ramy postępowania zgodne ze Scrum Guide. Jest to jedna z tzw. metodyk zwinnych i jest zgodna z manifestem Agile. W metodyce Scrum rozwój produktu w ramach projektu jest podzielony na iteracje (które trwają zwykle od tygodnia do maksymalnie miesiąca), które nazywane są sprintami. NA zakończenie każdego sprintu zespół powinien oddać działającą wersję produktu. Metodyka ta znalazła powszechne uznanie i zastosowanie w informatyce podczas przygotowywania projektów opartych o programowanie.

Cechy charakterystyczne projektów Scrum’owych:

 • Zespół pracuje w określonych przedziałach czasowych, czyli tzw. sprintach trwających od tygodnia do miesiąca.
 • Początek prac wyznacza przygotowanie listy wymagań biznesowych, z reguły spisanych w postaci User Stories (przypadki użycia).
 • Product Owner wyznacza priorytety zadań (realizacji User Stories) i cel projektu w danym sprincie.
 • Tworzony jest tzw. Product Backlog, a więc lista zgłoszonych i spriorytetyzowanych wymagań, dostępnych w miejscu pracy zespołu dla każdego jego członka.
 • Kolejnym etapem jest tzw. Sprint Planning, w trakcie którego szacuje się pracochłonność poszczególnych wymagań, a członkowie zespołu przyjmują ich realizację na siebie. Rejestr ten nosi nazwę Sprint Backlog.
 • Zespół przystępuje do realizacji zadań, a cechą charakterystyczną jest ścisła współpraca z Product Ownerem oraz przestrzeganie zasady, że zakres sprintu nie może być modyfikowany w trakcie jego trwania.
 • Podstawową zasadą metody SCRUM jest przeprowadzanie codziennych (maksymalnie 15-minutowych) spotkań (tzw. Daily Scrum), na których omawiane są zadania zrealizowane poprzedniego dnia, problemy występujące przy ich realizacji oraz zadania do wykonania w dniu spotkania.
 • Sprint kończy się tzw. Sprint Review, czyli spotkaniem w takcie którego prezentowany jest produkt wykonany w trakcie Sprintu. Powinni w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani projektem.

Dowiedz się więcej o SCRUM: https://pl.wikipedia.org/wiki/Scrum

PMBOK

PMBoK, czyli standard zarządzania projektami opracowany i opublikowany przez Project Management Institute w 1996 roku. Ta metoda zarządzania projektami zdobyła światowe uznanie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie funkcjonuje jako norma zarządzania projektami.

Metoda PMBOK zakłada że projekt posiada swój cykl życia, czyli szereg następujących po sobie  etapów w których znajduje się projekt od chwili jego inicjacji, aż do zamknięcia/zakończenia. Szósta wersja metody PMBOK definiuje 49 procesów w cyklu życia projektu, podzielonych na grupy:

 1. Procesy rozpoczęcia (inicjowania) – czyli wszystkie procesy realizowane w celu zdefiniowania nowego projektu.
 2. Procesy planowania – procesy, których celem jest ustanowienie zakresu i celów projektu oraz zdefiniowania jakie akcje należy podjąć do realizacji celu.
 3. Procesy realizacji – procesy, których celem jest wykonanie prac zdefiniowanych w Planie Zarządzania Projektem, czyli wymagań projektowych.
 4. Procesy monitorowania i kontroli – procesy, których rolą nadrzędną jest śledzenie postępu oraz wydajności prac w projekcie, a także inicjowanie ewentualnych zmian w projekcie.
 5. Procesy zakończenia (zamknięcia) – procesy, których zadaniem jest formalne zakończenie lub zamknięcie projektu bądź jego fazy.

Kursy i szkolenia z zarządzania projektami

Ze względu na złożoność tematyki zarządzania projektami oraz dostępnych metodyk każda firma chcąca usprawnić proces wytwarzania produktu czy usługi powinna rozważyć odpowiednie szkolenia bądź kursy dla pracowników tworzących zespoły projektowe. Na rynku funkcjonuje cały szereg firm oferujących szkolenia z zarządzania projektami, dlatego warto porównywać poszczególne oferty od różnych organizatorów, aby wybrać szkolenie najlepiej odpowiadające naszym potrzebom i jednocześnie w racjonalnej cenie. Nie warto przy tym kierować się tylko i wyłączenie ceną szkolenia, bo zbyt niska cena z reguły odbija się na jakości szkolenia, materiałów szkoleniowych czy też skutkuje niższym praktycznym doświadczeniem prowadzącego kurs.

Ceny szkoleń z zarządzania projektami

Krótka analiza ofert dostępnych na rynku pokazuje, że przeciętne szkolenie z zarządzania projektami kosztuje od 1 200 zł do nawet 4 800 zł za osobę. Biorąc jednak potencjalne korzyści płynące ze sprawniejszego zarządzania projektami, dostarczania ich na czas, zgodnie z jakością i budżetem wydaje się, że jest to inwestycja, którą warto ponieść. Przy czym pamiętać powinniśmy, że przy obecnym stanie rynku pracy, na którym project managerowie mogą liczyć na coraz wyższe wynagrodzenia i warunki pracy, oferowanie szkoleń może być postrzegane jako istotna przewaga konkurencyjna pracodawcy.

Zobacz też listę szkoleń dla menedżerów.

Gdzie szukać szkoleń project management oraz kursów z zarządzana projektami?

Znalezienie szkolenia czy kursu z zarządzania projektami, dedykowanego kursu dla kierownika projektu czy warsztatów z metodyk zarządzania projektami nie jest trudne, gdyż oferta rynku jest w tym zakresie bardzo szeroka. Co innego, jeśli szukamy dobrego kursu lub szkolenia i nie chcemy przepłacać. Cechą szkoleń z zarządzania projektami jest ich bardzo duże zróżnicowanie cenowe. Kursy o podobnym zakresie merytorycznym potrafią różnić się ceną nawet kilkukrotnie. Dlatego tak ważne jest porównywanie ofert szkoleń z zarządzania projektami prezentowanych przez firmy szkoleniowe. Pomóc w tym można baza szkoleń, w której zgromadzono w jednym miejscu szkolenia, kursy, warsztaty i inne wydarzenia dla project managerów i wszystkich osób zainteresowanych usprawnieniem procesów zarządzania projektami w firmie.

2 odpowiedzi na „Poznaj najpopularniejsze metody zarządzania projektami”

 1. Awatar Project Manager
  Project Manager

  W coraz bardziej złożonym świecie kto nie zarządza sprawnie projektami ten zginie. To tylko kwestia czasu.

 2. […] więcej o najpopularniejszych metodykach zarządzania projektami w portalu […]