Kategorie
Rozwój osobisty

Jakie szkolenia biznesowe polecane są dla nowo upieczonych menadżerów?

Dobrym sposobem na rozwinięcie niezbędnych kompetencji są szkolenia biznesowe. Jakie powinien odbyć świeżo upieczony manager? Sprawdź!

Awans na stanowisko menadżera oznacza nowe obowiązki – zarządzanie zespołem i projektami to te kluczowe. Dlatego każda osoba, która rozpoczyna pracę na tej pozycji, powinna być odpowiednio przygotowana do efektywnego działania. Dobrym sposobem na rozwinięcie niezbędnych kompetencji są szkolenia biznesowe. Jakie powinien odbyć świeżo upieczony manager? Sprawdź!

Osoba, która rozpoczyna pracę jako manager, powinna odbyć określone szkolenia, często nawet, gdy dysponuje doświadczeniem na podobnych stanowiskach w innych organizacjach. Dlaczego? Ponieważ ta praca wymaga nieustannego rozwijania kompetencji – zarówno tych twardych, jak i miękkich. A oto kluczowe obszary, na które warto zwrócić uwagę.

Zarządzanie zespołem

Stanowisko menadżerskie wiąże się przede wszystkim z pracą w zespole i, co kluczowe, z zarządzaniem nim. Choć to zadanie może się wydawać proste, zarówno samo zagadnienie delegacji zadań, jak i efektywna komunikacja mogą być poważnym wyzwaniem.

Dobrze dopasowane szkolenia w zakresie zarządzania zespołem pozwolą:

  • dowiedzieć się, jakie są efektywne sposoby na motywowanie pracowników – zwłaszcza narzędzia pozamaterialne – i wdrożyć te techniki w praktyce,
  • nauczyć się efektywnego rozwiązywania konfliktów w zespole,
  • lepiej opanować organizację pracy zespołu i delegowanie zadań,
  • nauczyć się ewaluacji pracy podległych pracowników – feedback to kluczowy element efektywnej pracy.

Zarządzanie projektami

Samo zarządzanie zespołem to tylko jedna strona medalu. Drugą są efektywne strategie zarządzania projektami – takie, które pozwalają sprawnie zrealizować zadania postawione przed danym działem. W nowoczesnych organizacjach sięga się bardzo często np. po tzw. zwinne metody, np. Scrum czy Six Sigma. Aby opanować pracę z wykorzystaniem tej metodologii, potrzebne są profesjonalne szkolenia biznesowe oraz praktyka. Dlatego każdy menadżer, który chce jeszcze lepiej sprawdzić się na swoim stanowisku, powinien regularnie poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze.

Komunikacja interpersonalna

Warto zwrócić również uwagę na szkolenia związane z szeroko pojętą komunikacją interpersonalną, technikami zarządzania sobą w czasie czy zarządzania stresem. Bez względu na to w jakiej branży czy firmie pracujemy, a także na jakim stanowisku sprawna komunikacja jest kluczowa do osiągania sukcesów. Ma to tym większe znaczenie im więcej osób pracuje nad danym projektem, w dziale czy nad danym przedsięwzięciem. Brak komunikacji może doprowadzić do upadku każde przedsiębiorstwo. Do tego menedżer powinien uczestniczyć w szkoleniach „twardych”, więc tych powiązanych stricte z branżą, w której jest zatrudniony. Wówczas zyska pełen zakres kompetencji, dzięki którym zarządzany przez nieco zespół osiągnie sukces.