Jakie szkolenia biznesowe polecane są dla nowo upieczonych menadżerów?

Menedżer

Awans na stanowisko menadżera oznacza nowe obowiązki – zarządzanie zespołem i projektami to te kluczowe. Dlatego każda osoba, która rozpoczyna pracę na tej pozycji, powinna być odpowiednio przygotowana do efektywnego działania. Dobrym sposobem na rozwinięcie niezbędnych kompetencji są szkolenia biznesowe. Jakie powinien odbyć świeżo upieczony manager? Sprawdź!

Osoba, która rozpoczyna pracę jako manager, powinna odbyć określone szkolenia, często nawet, gdy dysponuje doświadczeniem na podobnych stanowiskach w innych organizacjach. Dlaczego? Ponieważ ta praca wymaga nieustannego rozwijania kompetencji – zarówno tych twardych, jak i miękkich. A oto kluczowe obszary, na które warto zwrócić uwagę.

Zarządzanie zespołem

Stanowisko menadżerskie wiąże się przede wszystkim z pracą w zespole i, co kluczowe, z zarządzaniem nim. Choć to zadanie może się wydawać proste, zarówno samo zagadnienie delegacji zadań, jak i efektywna komunikacja mogą być poważnym wyzwaniem.

Dobrze dopasowane szkolenia w zakresie zarządzania zespołem pozwolą:

 • dowiedzieć się, jakie są efektywne sposoby na motywowanie pracowników – zwłaszcza narzędzia pozamaterialne – i wdrożyć te techniki w praktyce,
 • nauczyć się efektywnego rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • lepiej opanować organizację pracy zespołu i delegowanie zadań,
 • nauczyć się ewaluacji pracy podległych pracowników – feedback to kluczowy element efektywnej pracy.

Zarządzanie projektami

Samo zarządzanie zespołem to tylko jedna strona medalu. Drugą są efektywne strategie zarządzania projektami – takie, które pozwalają sprawnie zrealizować zadania postawione przed danym działem. W nowoczesnych organizacjach sięga się bardzo często np. po tzw. zwinne metody, np. Scrum czy Six Sigma. Aby opanować pracę z wykorzystaniem tej metodologii, potrzebne są profesjonalne szkolenia biznesowe oraz praktyka. Dlatego każdy menadżer, który chce jeszcze lepiej sprawdzić się na swoim stanowisku, powinien regularnie poszerzać swoją wiedzę w tym obszarze.

Komunikacja interpersonalna

Warto zwrócić również uwagę na szkolenia związane z szeroko pojętą komunikacją interpersonalną, technikami zarządzania sobą w czasie czy zarządzania stresem. Bez względu na to w jakiej branży czy firmie pracujemy, a także na jakim stanowisku sprawna komunikacja jest kluczowa do osiągania sukcesów. Ma to tym większe znaczenie im więcej osób pracuje nad danym projektem, w dziale czy nad danym przedsięwzięciem. Brak komunikacji może doprowadzić do upadku każde przedsiębiorstwo. Do tego menedżer powinien uczestniczyć w szkoleniach „twardych”, więc tych powiązanych stricte z branżą, w której jest zatrudniony. Wówczas zyska pełen zakres kompetencji, dzięki którym zarządzany przez nieco zespół osiągnie sukces.

First Time Manager

Szkolenie „First Time Manager” to kompleksowy program dedykowany świeżo upieczonym menedżerom, którzy po raz pierwszy objęli stanowisko kierownicze lub przywódcze. To intensywny kurs, którego celem jest przygotowanie nowych liderów do skutecznego zarządzania zespołem i osiągania celów organizacyjnych. Poniżej znajdziesz kilka powodów, dla których warto wziąć udział w tym szkoleniu:

 1. Rozwój Umiejętności Zarządzania. Nowi menedżerowie często potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności związanych z zarządzaniem. Szkolenie First Time Manager dostarcza praktycznych narzędzi, technik i wskazówek, które pomagają zrozumieć zasady efektywnego kierowania zespołem.
 2. Budowanie Zespołu. Program ten skupia się na rozwijaniu umiejętności budowania efektywnego zespołu. Nauka skutecznego komunikowania się, motywowania pracowników, rozwiązywania konfliktów oraz delegowania zadań są kluczowe dla sukcesu każdego menedżera.
 3. Zarządzanie Czasem i Priorytetami. Szkolenie pomaga w skutecznym planowaniu czasu, ustalaniu priorytetów i efektywnym zarządzaniu obowiązkami. To istotne elementy, szczególnie dla nowych liderów, którzy muszą równoważyć różnorodne zadania.
 4. Rozwój Umiejętności Komunikacyjnych. Komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu. Szkolenie pomaga w rozwijaniu umiejętności skutecznej komunikacji, zarówno w kontekście podawania klarownych wytycznych, jak i słuchania pracowników.
 5. Samorozwój. Szkolenie First Time Manager to również okazja do refleksji nad własnymi mocnymi stronami i obszarami do rozwoju. Samorozwój jest ważną częścią ścieżki kariery każdego lidera.
 6. Redukcja Stresu i Presji. Menedżerowie często doświadczają presji związanej z zarządzaniem ludźmi i osiąganiem celów organizacyjnych. Szkolenie pomaga w radzeniu sobie ze stresem i skutecznej obsłudze sytuacji trudnych.
 7. Zrozumienie Kultury Organizacyjnej. Nowi liderzy mają szansę lepiej zrozumieć kulturę organizacyjną, co ułatwia skuteczne działanie w danym środowisku pracy.

Korzyści z udziału w szkoleniu First Time Manager są wielorakie, pomagając menedżerom w szybszym dostosowaniu się do nowej roli i zwiększeniu swojej skuteczności jako liderzy. To inwestycja w rozwój osobisty, ale również w efektywność zespołu i całej organizacji.

Inwestycja w szkolenia menedżerskie

Inwestycja w szkolenia menedżerskie stanowi istotny element rozwoju organizacji, przynosząc korzyści, które można uznać za inwestycję, a nie jedynie koszt. Menedżerowie pełnią kluczową rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej, zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz podejmowaniu strategicznych decyzji.

Dlaczego szkolenia menedżerskie są inwestycją, a nie kosztem?

 1. Szkolenia menedżerskie pozwalają na rozwijanie kluczowych umiejętności, takich jak umiejętność motywowania zespołu, skuteczne komunikowanie się czy zarządzanie konfliktami. Posiadanie tych kompetencji przekłada się na bardziej efektywne kierowanie zespołem oraz lepsze wykorzystanie potencjału pracowników.
 2. Menedżerowie, którzy przeszli odpowiednie szkolenia, są lepiej przygotowani do efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Rozumieją potrzeby pracowników, potrafią motywować do osiągania celów oraz skutecznie identyfikują i rozwijają talenty w zespole.
 3. Kompetentni menedżerowie są kluczowi dla budowania pozytywnej kultury organizacyjnej. Tworzą atmosferę zaufania, współpracy i zaangażowania, co przekłada się na zwiększoną efektywność pracy oraz redukcję fluktuacji kadry.
 4. Szkolenia menedżerskie rozwijają umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania strategicznych decyzji. Kompetentni menedżerowie są w stanie skutecznie analizować sytuacje, przewidywać zmiany na rynku oraz dostosowywać strategię firmy do nowych warunków.
 5. Menedżerowie, posiadający rozwinięte kompetencje, skuteczniej zarządzają procesami w firmie. Dzięki temu zwiększa się efektywność operacyjna, co przekłada się na oszczędności czasu i zasobów.
 6. Kompetentni menedżerowie są w stanie wpływać na wszystkie aspekty działalności firmy, co ostatecznie przekłada się na lepsze wyniki finansowe. Skuteczne zarządzanie zespołem, optymalizacja procesów oraz strategiczne podejście do biznesu mają bezpośredni wpływ na zyskowność organizacji.

W rezultacie, inwestycje w szkolenia menedżerskie stanowią strategiczny krok dla organizacji, umożliwiający rozwój kluczowych kompetencji, które mają bezpośredni wpływ na efektywność, wyniki i zyskowność firmy. Menedżerowie stanowią fundamenty struktury organizacyjnej, a ich umiejętności i kompetencje kształtują sukces całej firmy.

Jedna odpowiedź do „Jakie szkolenia biznesowe polecane są dla nowo upieczonych menadżerów?”

 1. Awatar Pracownik
  Pracownik

  Uważam, że każdy nowy menedżer powinien przejść takie szkolenia, bo wiele osób nie ma pojęcia jak zarządzać ludźmi i tylko demotywują pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *