Six Sigma w firmie

,
Six Sigma

Redukcja kosztów wytwarzania i stały nadzór nad procesem produkcyjnym oraz jego optymalizacja – oto podstawowe zasady, na jakich opiera się popularna metoda zarządzania jakością, Six Sigma. Poznaj jej historię oraz fundamenty i zobacz, czy to odpowiednie rozwiązanie również dla Twojego biznesu.

Źródła Six Sigma

Metoda Six Sigma pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i została opracowana przez Billa Smitha oraz Boba Gavina – syna założyciela koncernu Motorola. Z uwagi na swoją rewolucyjną efektywność, została ona w 1988 roku wyróżniona prestiżową Amerykańską Nagrodą Jakości im. M. Balridge’a.

Czym wyróżnia się metoda Six Sigma?

Głównym założeniem, jakie przyświecało twórcą metody Sześć Sigma było motto: „jakość nie może kosztować”. Poszukiwali oni takich metod optymalizacji zarządzania jakością, które nie będą generować kosztów a zyski. I tak właśnie opracowali metodę opartą o nieustanne doskonalenie procesów.

Six Sigma to kompleksowa metoda, biorąca pod uwagę wszystkie aspekty funkcjonowania firmy. Oznacza to, że obejmuje:

  • satysfakcję klienta – mierzy ją na każdym etapie procesu,
  • działania zmierzające do systematycznego redukowania czasu przebiegów cyklów stosowanych w przedsiębiorstwie,
  • określeniu wskaźnika liczby defektów.

Jakie etapy obejmuje Six Sigma?

Proces oparty o metodologię Six Sigma jest pięciostopniowy i składa się z etapów takich jak:

  1. Definiowanie – wówczas poznaje się proces i jego charakter, a zwłaszcza definiuje się jego słabe strony;
  2. Pomiar – należy stworzyć dokładny i rzetelny układ pomiarowy, aby uzyskane dane dotyczące jakości procesu móc przełożyć na zmiany pozwalające na optymalizację,
  3. Analiza – na tym etapie wyniki pomiarów są poddawane wnikliwej weryfikacji. Określa się przyczyny defektów i niedoskonałości oraz ich charakter, a także konsekwencje;
  4. Udoskonalenie – ingeruje się w proces produkcyjny, aby dokonać niezbędnych zmian optymalizujących działania;
  5. Kontrola – na koniec cyklu weryfikuje się efekty wdrożonych usprawnień i wyciąga się wnioski w celu dokonania dalszych korekt.

Metodologia Six Sigma ma charakter prokliencki i cykliczny, a role zostają przydzielone pracownikom oraz kadrze zarządzającej hierarchicznie. Dzięki temu optymalizacja procesów następuje w ustrukturyzowany sposób i minimalnym kosztem.

Firmy wdrażające Six Sigma zyskują znaczące przewagi konkurencyjne na szybko zmieniającym się rynku. Warto rozważyć odpowiednie szkolenia dla pracowników z Six Sigma.