Co musisz wiedzieć, aby zabezpieczyć swoje i firmowe dane online jako pracownik zdalny?

Bezpieczeństwo danych

W ostatnich latach praca zdalna stała się coraz bardziej popularna, a wraz z trwającą pandemią jeszcze więcej pracowników pracuje z domu. Praca zdalna ma wiele zalet, ale stwarza również nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa zarówno pracownika, jak i firmy. Ten artykuł przedstawia przegląd tego, co pracownicy zdalni powinni wiedzieć, aby zabezpieczyć swoje i firmowe dane online.

Zrozumienie zagrożeń bezpieczeństwa

Pracownicy zdalni są narażeni na wyjątkowe zagrożenia bezpieczeństwa, z których muszą zdawać sobie sprawę. Na przykład, mogą być bardziej narażeni na oszustwa typu phishing i inne formy inżynierii społecznej, ponieważ nie są fizycznie obecni w biurze, aby zweryfikować legalność wiadomości e-mail lub rozmowy telefonicznej. Ponadto pracownicy zdalni mogą pracować w niezabezpieczonych sieciach, takich jak publiczne Wi-Fi, co może stanowić zagrożenie dla ich danych.

Wskazówki dotyczące zabezpieczenia danych

Używaj silnych haseł

Jedną z najprostszych rzeczy, jakie mogą zrobić pracownicy zdalni, aby chronić swoje dane, jest stosowanie silnych haseł. Oznacza to stosowanie kombinacji dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Pracownicy zdalni powinni również unikać używania tego samego hasła do wielu kont, ponieważ może to ułatwić hakerom uzyskanie dostępu do wielu systemów.

Włącz dwuskładnikowe uwierzytelnianie

Dwuczynnikowe uwierzytelnianie dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do Twoich kont, wymagając drugiej formy weryfikacji oprócz hasła. Może to być skan linii papilarnych, kod bezpieczeństwa wysłany na telefon lub token bezpieczeństwa. Włączenie dwuskładnikowego uwierzytelniania może pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do Twoich kont.

Korzystaj z wirtualnej sieci prywatnej (VPN)

Wirtualna sieć prywatna (VPN) szyfruje Twoje połączenie internetowe, co może pomóc zapobiec przechwyceniu Twoich danych przez hakerów. Sieci VPN są szczególnie przydatne podczas pracy w niezabezpieczonych sieciach, takich jak publiczne Wi-Fi. Pracownicy zdalni powinni korzystać z sieci VPN zawsze, gdy jest to możliwe, aby chronić swoje dane. Aby lepiej zrozumieć korzyści płynące z używania sieci VPN dla bezpieczeństwa online, zaleca się zbadanie próby VPN.

Aktualizuj swoje oprogramowanie

Hakerzy zawsze szukają luk w oprogramowaniu, a firmy programistyczne zawsze pracują nad ich załataniem. Aktualizując swoje oprogramowanie, możesz zapobiec wykorzystywaniu tych luk przez hakerów w celu uzyskania dostępu do Twoich danych.

Używaj oprogramowania antywirusowego

Oprogramowanie antywirusowe może pomóc w ochronie komputera przed złośliwym oprogramowaniem i innymi jego formami. Pracownicy zdalni powinni korzystać z renomowanego oprogramowania antywirusowego i aktualizować je, aby zapewnić maksymalną ochronę.

Unikaj publicznych sieci Wi-Fi

Publiczne sieci Wi-Fi są często niezabezpieczone, co oznacza, że każdy w sieci może potencjalnie przechwycić Twoje dane. Pracownicy zdalni powinni unikać korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, gdy tylko jest to możliwe, a zamiast tego korzystać z bezpiecznej sieci, takiej jak VPN lub osobisty hotspot.

Zabezpiecz swoją sieć domową

Pracownicy zdalni powinni również podjąć kroki w celu zabezpieczenia swojej sieci domowej. Obejmuje to zmianę domyślnego hasła na routerze, włączenie szyfrowania WPA2 i wyłączenie zdalnego zarządzania. Te kroki mogą pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do sieci domowej i podłączonych do niej urządzeń.

Czytaj też: 5 wskazówek, które należy znać, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych

Od redakcji: dlaczego zabezpieczenie danych firmowych jest tak ważne dla przedsiębiorstw?

Zabezpieczanie danych firmowych jest niezwykle ważne dla przedsiębiorstw z wielu powodów:

  1. Ochrona poufności. Firmy często przechowują wrażliwe informacje, takie jak dane osobowe klientów, dane finansowe, tajemnice handlowe i strategie biznesowe. Niewłaściwe zabezpieczenie tych informacji może prowadzić do wycieku danych, które mogą być wykorzystane przez nieuprawnione osoby lub konkurencję. Utrata poufności może prowadzić do utraty zaufania klientów i reputacji firmy.
  2. Zgodność z przepisami prawa. Wiele jurysdykcji wprowadza przepisy prawne dotyczące ochrony danych, takie jak RODO (RODO w Unii Europejskiej) czy ogólniejsze ustawodawstwo o prywatności. Przedsiębiorstwa muszą przestrzegać tych przepisów, aby uniknąć konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe, sankcje administracyjne i reputacyjne.
  3. Zapobieganie cyberatakom. W dzisiejszym cyfrowym świecie firmy są narażone na różnego rodzaju cyberataki, takie jak ataki hakerskie, phishing, malware czy ransomware. Bez odpowiednich zabezpieczeń, takich jak zapory ogniowe, oprogramowanie antywirusowe, autoryzacja dwuskładnikowa czy regularne aktualizacje oprogramowania, firmy są podatne na utratę danych, przerwy w działaniu, utratę zasobów lub kradzież informacji.
  4. Kontynuacja działalności. W przypadku awarii systemu, utraty danych lub cyberataków zabezpieczanie danych jest kluczowe dla zapewnienia ciągłości działalności firmy. Regularne tworzenie kopii zapasowych danych i planowanie awaryjne są niezbędne, aby firma mogła szybko wrócić do normalnej pracy po incydencie.
  5. Konkurencyjność i zaufanie klientów. Firmy, które odpowiednio dbają o bezpieczeństwo danych, budują pozytywny wizerunek i zyskują zaufanie klientów. Ochrona danych jest coraz bardziej ceniona przez konsumentów, którzy chcą mieć pewność, że ich informacje są bezpieczne i nie będą nadużywane.

Podsumowując, zabezpieczanie danych firmowych jest kluczowe dla ochrony poufności, przestrzegania przepisów prawnych, zapobiegania cyberataków, zapewnienia ciągłości działalności i budowania zaufania klientów. Jest to ważny element dzisiejszego biznesowego świata cyfrowego i niezbędny dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *