Prawo budowlane – przepisy, szkolenia i kursy

Prawo budowlane

Prawo budowlane to całokształt przepisów obozujących przy realizacji inwestycji budowlanych, od ich projektowania, poprzez budowę, aż po ich eksploatację. Dowiedz się jakie są najważniejsze podstawy prawne prawa budowlanego oraz jak zapoznać się ze zmianami w prawie budowlanym w trakcie specjalistycznych szkoleń i kursów z prawa budowlanego.

Prawo budowlane

Prawo budowlane w Polsce reguluje przede wszystkim Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). Jest to najważniejszy polski akt prawny dotyczący projektowania, budowy, nadzoru, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych, a także określający sposoby i zakres działania organów administracji publicznej w powyższym zakresie.

Prawo budowlane może być też rozumiane formalnie, jako dział prawa administracyjnego zajmujący się regulowaniem zagadnień związanych ze wszystkimi etapami budowy budynków i budowli. Głównym celem istnienia prawa budowlanego jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrona zdrowia publicznego, ochrona praw i interesów konsumentów, uregulowanie zasad prowadzenia procesu budowlanego.

W ustawie Prawo Budowlane uregulowano kwestie takie jak:

 • dopuszczalne miejsca realizacji inwestycji budowalnych,
 • zasady i sposoby uzyskiwania pozwoleń na budowę oraz rozbiórkę,
 • spis rodzajów robót budowlanych i budów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
 • zasady oddawania obiektów budowlanych do użytkowania,
 • kwestie ochrony środowiska w trakcie rozbiórek oraz wznoszenia nowych obiektów budowlanych i ich utrzymania,
 • prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego,
 • zasady prowadzenia działalności zawodowej przez osoby związane z budownictwem, uzyskiwania uprawnień do wykonywania rozmaitych funkcji w budownictwie, z więc tzw. uprawnień budowlanych),
 • zasady odpowiedzialności karnej i zawodowej osób związanych z budownictwem,
 • zasady postępowania w wypadku zaistnienia katastrofy budowlanej.

W ustawie Prawo Budowlane znajdziemy 11 rozdziałów:

 • Rozdział 1: Przepisy ogólne
 • Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
 • Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
 • Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
 • Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych
 • Rozdział 7: Katastrofa budowlana
 • Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
 • Rozdział 9: Przepisy karne
 • Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie
 • Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe.

Ustawa Prawo budowlane jest jednym z najczęściej nowelizowanych aktów prawnych w Polsce. Jednocześnie ustawa jest wyjątkowo obszerna, a wraz z pokaźnym zestawem aktów wykonawczych tworzy mocno złożony system regulujący prowadzenie inwestycji budowlanych. Nic dziwnego, że na rynku działa szereg firm konsultingowych i doradczych w zakresie prawa budowlanego, a także firm szkoleniowych specjalizujących się w tematyce prawa budowlanego i prowadzenia procesów inwestycyjnych w budownictwie. Szkolenia z prawa budowlanego prowadzone są aktualnie zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie, przez sieć Internet. Znacząco poprawia to dostęp do najświeższej wiedzy z zakresu prawa budowalnego.

Historia prawa budowlanego w Polsce

Pierwsza próba uregulowania zasad prowadzenia inwestycji budowlanych pojawiła się w 1928 roku, Wówczas to, 16 lutego 1928 roku, wydane zostało rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o „prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli”. Akt prawny dotyczył nie tylko zagadnień obecnie regulowanych w Ustawie Prawo Budowlane, ale też regulował zasady planowania i gospodarki przestrzennej, ochrony przeciwpożarowej, realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także zawierał elementy z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz prawa lokalowego. Był to wyjątkowo obszerny akt prawny, zawierał bowiem aż442 artykuły.

Kolejną próbę regulacji zasad prowadzenia inwestycji budowlanych i działalności w zakresie budownictwa podjęto 31 stycznia 1961 roku. Wówczas to uchwalona została Ustawa Prawo Budowlane. Przygotowując ustawę kierowano się potrzebą odchudzenia i uproszczenia obowiązujących przepisów, a jednocześnie chęcią zapewnienia im znacznie większej uniwersalności. Trzeba przyznać, że założenia te udało się zrealizować, bo akt prawny składał się z zaledwie 96 artykułów, a do 1975 roku nowelizowano ją zaledwie 2 razy.

Szybko postępujące zmiany w gospodarce, sposobie prowadzenia inwestycji budowlanych oraz ich skali spowodowały, że podjęto próbę przygotowania nowej ustawy, która w życie weszła ostatecznie 1 marca 1975 roku.

Kolejne zmiany w Prawie Budowlanym wymusiło odejście od gospodarki socjalistycznej, centralnie planowanej. 7 lipca 1994 roku Sejm przyjął nową Ustawę Prawo Budowlane, która weszła w życie 1 stycznia 1995 roku.

Nowelizacja prawa budowlanego

Ustawa Prawo budowlane jest jedną z najczęściej zmienianych i nowelizowanych ustaw w Rzeczpospolitej Polskiej. Aktualnie prowadzone prace nad zmianami w prawie budowlanym dotyczą między innymi:

 • możliwości przywrócenia architektom oraz inżynierom budowlanym możliwości starania się o uprawnienia budowlane,
 • dopuszczenie możliwości budowy domów wolno stojących na podstawie zgłoszenia, gdy obszar oddziaływania budynku mieści się w całości na działce i/lub gdy ma on wpływ na działki sąsiednie, ale otrzyma się zgodę sąsiadów,
 • rozciągnięcia możliwości budowania na zawiadomienie budynków o wielkości 70 metrów kwadratowych w miejsce 35 metrów obecnie.

Szkolenia i kursy z prawa budowlanego

Odpowiedzą rynku na częstotliwość i obszerność zmiana w Prawie Budowlanym jest rozwinięcie się profesjonalnego rynku szkoleń, warsztatów i kursów z prawa budowlanego. Udział w nich pozwala:

 • ugruntować wiedzę z zakresu przepisów budowlanych,
 • zdobyć praktyczne umiejętności związane ze sporządzaniem dokumentacji budowlanej, planowaniem i nadzorem inwestycji budowlanych,
 • zapoznać się z aktualnymi przepisami i zmianami w prawie,
 • poznać zasady kosztorysowania w procesie budowlanym,
 • dowiedzieć się jakie są zasady prowadzenia inwestycji mieszkaniowych,
 • poznać i zrozumieć zasady prowadzenia inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych, kolejowych, portowych i lotniczych,
 • poznać przepisy pokrewne z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego, prawa wodnego,
 • zdobyć wiedzę z zakresu gospodarowania nieruchomościami, utrzymania i eksploatacji nieruchomości,
 • poznać przepisy z zakresu zamówień publicznych (w tym na roboty drogowe).

Uczestnikami szkoleń i kursów z prawa budowlanego są przede wszystkim menedżerowie i pracownicy sektora budowlanego, a także urzędnicy i przedstawiciele administracji publicznej, którzy w codziennej pracy zajmują się tematyką budowlaną, wydawania pozwoleń na inwestycje budowlane, czy też organizacją przetargów na roboty budowlane.

Często powtarzające się tematy szkoleń i kursów z prawa budowlanego oraz pokrewnych zagadnień to między innymi:

 • eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • realizacja projektów budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • obowiązki i prawa producentów, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych,
 • ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budownictwo drogowe,
 • eksploatacja i administracja obiektów budowlanych,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 • planowanie przestrzenne,
 • ocena stanu prawnego i technicznego obiektów budowlanych oraz nieruchomości gruntowych,
 • zarządzanie budynkami i budowlami,
 • prawo ochrony środowiska w realizacji inwestycji budowlanych,
 • prawo wodne a realizacja robót budowlanych,
 • prawo energetyczne a realizacja robót budowlanych,
 • specustawa mieszkaniowa, specustawa drogowa.

Szkoleń i kursów z prawa budowlanego powinniśmy szukać przede wszystkim w dużych miastach. Oferta szkoleń budowlanych najszersza jest w Warszawie, ale liczne szkolenia i kursy znajdziemy również we Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdańsku, Rzeszowie czy Lublinie. Coraz więcej szkoleń i kursów z prawa budowlanego, prowadzenia inwestycji budowlanych, a także utrzymania nieruchomości organizowanych jest online. Taka forma szkolenia okazuje się nie tylko efektywna, ale też często znacząco tańsza, dzięki wyeliminowaniu kosztów związanych z podróżami służbowymi, wynajmem sal konferencyjnych itp.

Jedna odpowiedź do „Prawo budowlane – przepisy, szkolenia i kursy”

 1. Awatar Grzechu
  Grzechu

  czy można już budować domki do 70 metrów bez pozwolenia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *