Umiejętności: jakie można mieć i które wpisać do CV?

Umiejętności

Wiele osób zastanawia się jakie umiejętności warto wpisać w CV w trakcie poszukiwań pracy. Często, chociaż znamy siebie, nie potrafimy precyzyjnie nazwać umiejętności, które posiadamy. W tym artykule omawiamy jakie można mieć umiejętności oraz które z nich zdecydowanie warto wpisać w CV.

Co to są umiejętności czy też kompetencje?

Umiejętności i kompetencje są pojęciami, które często są używane jako synonimy.

Umiejętność to zdolność do wykonywania określonej czynności lub zadania, która wynika z wiedzy i doświadczenia. Umiejętności są zazwyczaj nabywane przez ćwiczenie i praktykę.

Kompetencja to szersze pojęcie, które oznacza zdolność do skutecznego funkcjonowania w określonym kontekście lub w określonej sytuacji. Kompetencje obejmują nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także cechy osobowości, takie jak zaangażowanie, zdeterminowanie i odpowiedzialność.

W skrócie, umiejętność czy też kompetencja to coś, co możemy robić w skuteczny, sprawny sposób.

Jakie można mieć umiejętności?

Można mieć wiele różnych umiejętności, takich jak:

 • umiejętności zawodowe (np. programowanie, projektowanie, handel)
 • umiejętności interpersonalne (np. komunikacja, negocjacje, praca zespołowa)
 • umiejętności artystyczne (np. muzyka, rysunek, taniec)
 • umiejętności manualne (np. gotowanie, rzemiosło, naprawy domowe)
 • umiejętności językowe (np. znajomość języków obcych, umiejętność wysławiania się)
 • umiejętności sportowe (np. pływanie, bieganie, granie w gry zespołowe)

Istnieją setki innych rodzajów umiejętności, a to zależy od indywidualnych zainteresowań i potrzeb.

Jakie umiejętności warto wpisać w CV?

W zależności od rodzaju pracy, na którą się aplikuje, warto wpisać różne umiejętności w swoim CV. Oto kilka przykładów umiejętności, które są cenione przez pracodawców wraz z przykładami, kiedy warto je wpisywać w CV:

 • Umiejętności komputerowe: na przykład znajomość pakietu MS Office, którą warto pochwalić się szukając pracy w biurze. Inne umiejętności komputerowe to na przykład programowanie czy projektowanie stron internetowych – warto wpisać je, jeśli staramy się o zatrudnienie na stanowisku, gdzie konieczne będzie ich wykorzystywanie na co dzień.
 • Umiejętności językowe: obejmują one zarówno znajomość konkretnych języków obcych, np. języka angielskiego, ale często pod pojęciem umiejętności językowych rozumiemy również umiejętność sprawnego posługiwania się językiem w mowie i piśmie. Zawsze, gdy przygotowujemy CV warto wpisać jakie języki znamy wraz z podaniem informacji czy znamy je stopniu biegłym, komunikatywnym czy może na poziomie podstawowym.
 • Umiejętności interpersonalne: umiejętności interpersonalne nazywane są też często umiejętnościami społecznymi, kompetencjami międzyludzkimi itp. Umiejętności interpersonalne to na przykład efektywna komunikacja, umiejętność prowadzenia negocjacji, wysokie umiejętności współpracy i pracy zespołowej, rozwiązywania konfliktów itp. Są to wyjątkowo cenione umiejętności przez większość pracodawców, dlatego warto wpisać je w CV.
 • Umiejętności analityczne i problem solving: osoby posiadające umysł analityczny i potrafiące radzić sobie z rozwiązywaniem złożonych problemów i zagadnień są wyjątkowo cenione w zawodach specjalistycznych. Umiejętności analityczne wymagane są dzisiaj w coraz większej liczbie zawodów, gdyż coraz więcej prac opartych jest o przetwarzanie danych, analizowanie ich i wyciąganie z nich wniosków.
 • Umiejętności zarządzania projektami: to powszechnie ceniona umiejętność przez firmy od małych, poprzez średnie, aż po duże korporacje. Wiele firm na co dzień używa projektów i pracy projektowej jako głównej metodyki rozwoju prowadzonej działalności, ważne jest więc dla nich zatrudnianie profesjonalnych kierowników projektów, ale też, aby wiedzę z zakresu zarządzania projektami posiadali poszczególni pracownicy.
 • Umiejętności sprzedażowe: to bardzo ważna umiejętność na wszystkich stanowiskach handlowych oraz w marketingu. Umiejętność argumentowania i przekonywania kogoś, a także prowadzenia prezentacji pozwalają osiągać lepsze wyniki w sprzedaży produktów i usług. Obejmuje to również znajomość technik negocjacji oraz umiejętność sprawnego komunikowania się.
 • Umiejętności pracy pod presją: radzenie sobie ze stresem jest koniecznością w wielu zawodach. I chociaż nie powinno się tolerować stresu w miejscu pracy, to trudno go wyeliminować z niektórych obszarów, w których pośpiech czy waga podejmowanych decyzji rodzi presję.
 • Umiejętności publicznego występowania: pozwalają one prezentować nam produkty, usługi czy też rozmaite rozwiązania do szerokiego grona odbiorców. Mogą to być pracownicy firmy, ale równie dobrze uczestnicy konferencji branżowej lub widzowie programu telewizyjnego.

Ważne jest, aby wybierać umiejętności, które są istotne dla konkretnej pracy, i które można udokumentować doświadczeniem zawodowym lub projektami. Pamiętaj, aby umiejętności w CV były opisane jasno i konkretnie, dobrą praktyką jest po prostu wypunktowanie ich w odpowiedniej sekcji CV.

Umiejętności miękkie, a umiejętności twarde

Jaka jest różnica między umiejętnościami miękkimi a twardymi? Umiejętności miękkie (ang. soft skills) i twarde (ang. hard skills) to dwie różne kategorie umiejętności, które są cenione przez pracodawców.

Umiejętności miękkie to te, które odnoszą się do osobowości i interakcji z innymi ludźmi. Obejmują one takie cechy jak komunikacja, umiejętność pracy zespołowej, zarządzanie stresem, adaptacja do zmian i zarządzanie czasem. Umiejętności miękkie mogą być nabyte, ale możemy też z powodzeniem je rozwijać. Służą temu liczne szkolenia, kursy i warsztaty z rozwoju umiejętności miękkich.

Umiejętności twarde to te, które są bardziej obiektywne i mierzalne, i odnoszą się do konkretnych umiejętności i wiedzy. Obejmują one takie umiejętności jak programowanie, obsługa komputera, znajomość języków obcych i finansów.

Obie kategorie umiejętności są ważne dla sukcesu zawodowego, ale w zależności od rodzaju pracy, jedne lub drugie mogą być bardziej pożądane. Na przykład w pracy biurowej umiejętności miękkie, takie jak komunikacja i zarządzanie stresem, mogą być ważniejsze niż umiejętności twarde, takie jak na przykład programowanie. W pracy technicznej w dziale IT natomiast umiejętności twarde, takie jak programowanie, mogą być absolutnie niezbędne.

Jak rozwijać różne rodzaje umiejętności?

Rozwijanie umiejętności osobistych, zawodowych i branżowych jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w różnych dziedzinach życia. Każdą z tych kategorii umięjętności można rozwijać korzystając z nieco różniących się metod.

Umiejętności osobiste:

 1. Samodyscyplina i organizacja: Stwórz harmonogram lub plan działania, aby efektywnie zarządzać czasem i obowiązkami.
 2. Komunikacja interpersonalna: Praktykuj aktywne słuchanie, wyrażanie siebie klarownie i konstruktywnie oraz rozumienie różnic kulturowych.
 3. Rozwiązywanie problemów: Ćwicz podejście analityczne do rozwiązywania problemów, poszukując różnych perspektyw i alternatywnych rozwiązań.
 4. Samopoznanie: Prowadź refleksję nad swoimi mocnymi stronami, słabościami i celami życiowymi, aby lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby.
 5. Motywacja i elastyczność emocjonalna: Ćwicz radzenie sobie ze stresem, adaptację do zmian i utrzymywanie pozytywnego nastawienia nawet w trudnych sytuacjach.

Umiejętności zawodowe:

 1. Samokształcenie: Kontynuuj naukę i rozwijaj się poprzez czytanie, kursy online, szkolenia zawodowe i udział w konferencjach.
 2. Sieć kontaktów: Buduj relacje zawodowe poprzez uczestnictwo w wydarzeniach branżowych, spotkania networkingowe i aktywność na platformach społecznościowych.
 3. Liderstwo: Rozwijaj umiejętności zarządzania, delegowania zadań, motywowania zespołu i rozwiązywania konfliktów.
 4. Technologie informacyjne: Naucz się korzystać z nowoczesnych narzędzi i oprogramowania używanego w Twojej branży.
 5. Etyka zawodowa: Zachowuj się w sposób profesjonalny, uczciwy i zgodny z zasadami etyki zawodowej.

Umiejętności branżowe:

 1. Badania i analiza: Poznawaj najnowsze trendy, technologie i innowacje w swojej branży poprzez czytanie publikacji, raportów i analiz rynkowych.
 2. Specjalistyczne szkolenia i certyfikacje: Poszerzaj swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych i zdobywanie certyfikatów potwierdzających Twoje umiejętności.
 3. Mentorstwo: Szukaj mentorów lub coachów, którzy mają doświadczenie w Twojej branży i mogą Cię wspierać w rozwoju zawodowym.
 4. Projekty praktyczne: Angażuj się w projekty praktyczne, które pozwolą Ci zdobyć doświadczenie i umiejętności w praktycznym działaniu.
 5. Feedback i ciągłe doskonalenie: Bądź otwarty na konstruktywną krytykę i regularnie oceniaj swoje postępy, aby stale doskonalić swoje umiejętności.

Rozwój osobisty i zawodowy to proces ciągły, który wymaga zaangażowania, determinacji i otwartości na naukę. Kontynuując pracę nad tymi obszarami, możesz osiągnąć sukces zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

O czym jeszcze pamiętać przygotowując CV?

Nawet najlepsze CV nie pomoże, jeśli nie umieścimy w nim klauzuli RODO. Dlaczego to takie ważne? Klauzula RODO upoważnia potencjalnego pracodawcę do przetwarzania naszych danych osobowych, a więc przyjęcia CV, analizowania go i kontaktu z nami celem zaproszenia do udziału w procesie rekrutacyjnym. Sprawdź, jak powinna brzmieć klauzula RODO w CV. Każdego roku przepisy mogą się zmieniać, a co za tym idzie inaczej będzie brzmiała klauzula umieszczana w naszym CV. Warto być na bieżąco z tymi zmianami w prawie!

Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej?

Przedstawienie się na rozmowie kwalifikacyjnej to kluczowy moment w procesie rekrutacji. Aby zaprezentować się jak najlepiej, warto solidnie się przygotować. Poniżej znajdziesz praktyczne wskazówki, które pomogą Ci zdobyć pewność siebie i skutecznie przekazać swoje kompetencje:

 1. Zrozumienie swojego CV: Przed rozmową dokładnie przeanalizuj swoje CV. Bądź przygotowany/a na pytania dotyczące Twojego doświadczenia zawodowego, umiejętności oraz osiągnięć. Staraj się wyjaśnić, jak Twoje doświadczenie jest zgodne z wymaganiami stanowiska.
 2. Spójność CV i rozmowy: Upewnij się, że informacje zawarte w CV są spójne z tym, co mówisz podczas rozmowy. Unikaj sprzeczności lub nieścisłości. Kładź szczególny nacisk na te obszary, które wyróżniłeś/aś w swoim życiorysie.
 3. Przygotowanie do opowiadania: Zidentyfikuj kluczowe momenty swojej kariery i przygotuj się do ich opowiedzenia. Staraj się przedstawić konkretne przykłady, które ilustrują Twoje umiejętności i osiągnięcia. Pamiętaj, aby opowiadać historie w sposób klarowny i zrozumiały dla rozmówcy.
 4. Ćwiczenie odpowiedzi na pytania rekrutacyjne: Przećwicz odpowiedzi na typowe pytania rekrutacyjne, takie jak: „Opowiedz o sobie”, „Jakie są Twoje mocne strony?”, „Jak radzisz sobie w sytuacjach konfliktowych?”. Przygotowanie odpowiedzi pomoże Ci uniknąć stresu i lepiej się zaprezentować.
 5. Badanie pracodawcy: Zbierz informacje na temat firmy, w tym ich misji, wartości, produktów/usług oraz aktualnych wydarzeń. Posiadanie wiedzy na temat pracodawcy świadczy o Twoim zaangażowaniu i zainteresowaniu ofertą pracy.
 6. Trening przed lustrem lub z osobą towarzyszącą: Praktykuj swoje odpowiedzi przed lustrem lub poproś znajomego, aby udawał/a rekrutera. Otrzymasz feedback na temat Twojego sposobu komunikacji oraz będziesz mógł/mogła poprawić pewne elementy.
 7. Zadawanie pytań: Przygotuj kilka pytań, które chciałbyś/chciałabyś zadać podczas rozmowy. Możesz zapytać o szczegóły dotyczące stanowiska, kultury organizacyjnej lub perspektyw rozwoju. To także pokazuje Twoje zaangażowanie w proces rekrutacyjny.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej może znacząco wpłynąć na jej przebieg oraz Twoją szansę na zdobycie pracy. Pamiętaj o zachowaniu spójności między informacjami zawartymi w CV a tym, co prezentujesz podczas rozmowy.

Jedna odpowiedź do „Umiejętności: jakie można mieć i które wpisać do CV?”

 1. Awatar Daria
  Daria

  Na podstawie ogłoszeń o pracę to chyba zawsze trzeba wpisywać umiejętność radzenia sobie ze stresem, bo pracodawcy zawsze szukają kogoś radzącego sobie z presją, natłokiem obowiązków itp. Że też im nie wstyd takie rzeczy wypisywać. Powinni zadbać o środowisko pracy 😛

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *