Najmłodsze państwo Europy i Świata

Najmłodsze państwo Europy i Świata

Zastanawiasz się jakie państwa są najmłodsze? W naszym artykule przedstawiamy listę najmłodszych krajów w Europie oraz na świecie. Poznaj 5 najmłodszych krajów europejskich oraz 5 najmłodszych krajów na świecie!

Co to jest najmłodsze państwo?

Chcąc odpowiedzieć na pytanie jakie państwo jest najmłodsze, czy to w Europie czy na świecie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, kiedy możemy uznać, że powstało nowe państwo. Czy do powstania państwa wystarczy ogłoszenie niepodległości, a może dopiero gdy niepodległość ta zostanie uznana międzynarodowo, czyli przez inne państwa oraz instytucje międzynarodowe? Czy za państwo można uznać terytoria zależne lub tzw. państwa samozwańcze? W zależności od przyjętej definicji odpowiedź na pytanie, które państwo jest najmłodsze będzie trochę inna. Spróbujmy więc sprawdzić, które kraje uchodzą za najmłodsze w Europie oraz na świecie.

Najmłodsze państwo Europy

Za najmłodsze państwo Europy często uważa się Kosowo. Kosowo ogłosiło niepodległość 17 lutego 2008 roku poprzez odłączenie od terytorium Serbii. Kosowo zajmuje obszar 10 887 km2, a jego stolicą jest Prisztina. Kosowo zamieszkałe jest przez ludność pochodzenia Albańskiego, która od wielu lat walczyła o odłączenie się od terytorium Serbii.

Z uznaniem Kosowa za najmłodsze państwo Europy jest jednak pewien problem. Kosowo uznawane jest za państwo przez 93 z 193 państw na świecie. Serbia, z której terytorium wydzieliło się Kosowo uznaje je za autonomiczną prowincję, ale nie za niezależne państwo. Lista państw uznających Kosowo za niepodległe państwo zmienia się w czasie – jeszcze kilka lat temu uznawało Kosowo za państwo 105 innych państw, dzisiaj są to 93 państwa.

Najmłodsze w pełni niepodległe państwo Europy

Chcąc ustalić jakie całkowicie niepodległe państwo Europy jest najmłodsze, powinniśmy sięgnąć do listy niepodległych państw europejskich oraz dat ich utworzenia. Lista 5 najmłodszych państw Europy przedstawia się następująco:

Miejsce 5. Słowenia, Chorwacja

Zarówno Słowenia, jak i Chorwacja w dniu 25 czerwca 1991 roku odłączyły się od Jugosławii, dlatego kraje te zajmują ex aequo 5 miejsce na liście najmłodszych państw Europy.

Miejsce 4. Ukraina, Białoruś, Mołdawia

Ukraina, Białoruś i Mołdawia zajmują 5 miejsce na liście najmłodszych państw Europy ex aequo, gdyż ogłoszenie niepodległości przez te kraje nastąpiło w przeciągu kilku dni. Pierwsza niepodległość od ZSRR ogłosiła Ukraina w dniu 24 sierpnia 1991 roku, następnie Białoruś 15 sierpnia 1991, a 27 sierpnia 1991 roku Mołdawia.

Miejsce 3. Bośnia i Hercegowina

Bośnia i Hercegowina to kolejne państwo, które powstało w wyniku odłączenia się od Jugosławii. Bośnia i Hercegowina niepodległość proklamowała 3 marca 1992 roku po przeprowadzeniu referendum. Wyniki referendum nie zostały jednak zaakceptowane przez Serbów stanowiących większość mieszkańców Jugosławii, co doprowadziło do wieloletniej wojny domowej. Konflikt został zakończony dzięki zaangażowaniu sił międzynarodowych i na mocy porozumienia z Dayton Jugosławia została podzielona na Republikę Serbską i Federację Bośni i Hercegowiny (51% terytorium).

Miejsce 2. Czechy, Słowacja

Czechy i Słowacja od zakończenia pierwszej wojny światowej do 1993 roku tworzyły wspólne państwo pod nazwą Czechosłowacja. W 1992 roku przywódcy obydwu krajów doszli do pokojowego porozumienia o rozdzieleniu Czechosłowacji na dwa niezależne państwa, czyli Czechy i Słowację od 1 stycznia 1993 roku.

Miejsce 1. Czarnogóra

Czarnogóra to kolejne państwo powstałe na terytorium byłej Jugosławii. Do powstania Czarnogóry doszło w 2006 roku po rozpadzie federacji Serbii i Czarnogóry. Za datę powstania Czarnogóry uznaje się 3 czerwca 2006 roku, gdy parlament kraju proklamował niepodległość. To Czarnogóra uchodzi za najmłodsze w pełni niepodległe państwo Europy, jednak coraz powszechniej za najmłodsze państwo Europy uznaje się Kosowo, chociaż wciąż Republika Kosowa nie jest uznawana przez większość krajów świata.

Lista najmłodszych krajów w Europie

Lista najmłodszych krajów Europy przedstawia się następująco (od najmłodszego):

  1. Kosowo
  2. Czarnogóra
  3. Czechy, Słowacja
  4. Bośnia i Hercegowina
  5. Ukraina, Białoruś, Mołdawia
  6. Słowenia, Chorwacja

Sprawdź również listę największych i najmniejszych państw w Europie!

Najmłodsze państwo świata

Mniej trudności nastręcza ustalenie najmłodszego państwa świata. Powszechnie za najmłodsze państwo na świecie uznawany jest Sudan Południowy.

Sudan Południowy to afrykańskie państwo, którego stolicą jest Dżuba. Za datę powstania Sudanu Południowego uważa się 9 lipca 2011 roku, kiedy to południowe regiony Sudanu odłączyły się na mocy porozumienia rządu sudańskiego z Ludową Armią Wyzwolenia Sudanu. Powstanie Sudanu Południowego poprzedziła najdłuższa wojna domowa w Afryce, która trwała od 1983 do 2005 roku.

Podsumowanie

Jakie jest najmłodsze państwo Europy? Najmłodsze państwo Europy to Kosowo (Republika Kosowa), chociaż nie jest to państwo powszechnie uznawane za niepodległe. Jakie jest najmłodsze w pełni niepodległe państwo w Europie? Za w pełni niepodległe najmłodsze państwo w Europie uchodzi Czarnogóra. Jakie jest najmłodsze państwo na świecie? Najmłodsze państwo świata to Sudan Południowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *